Vložení konce stránky

Při vytváření dokumentu Word automaticky vkládá konec stránky na konec každé stránky. Ručně můžete konec stránky přidat do jiného místa dokumentu. (Takto přidaný konec stránky můžete vždycky odstranit, nemůžete ale odebrat konec stránky, který Word automaticky přidává na konec každé stránky.) Nastavením pravidel ve Wordu můžete také dosáhnout toho, aby se automatické konce stránek vkládaly tam, kam chcete. To oceníte hlavně v případě, kdy pracujete na dlouhém dokumentu.

Dokument můžete také naformátovat pomocí konců oddílů.

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

 2. Klikněte na Vložit > Konec stránky.

  Možnost Konec stránky zvýrazněná na kartě Vložení

Pokud chcete zobrazit místa, kam jste přidali konce stránek, klikněte na Domů a potom ve skupině Odstavec klikněte na Zobrazit nebo skrýt.

Ikona Zobrazit nebo skrýt zvýrazněná na kartě Domů

Konce stránek vypadají takto:

Konec stránky

Úpravy automatických konců stránek

Pokud nechcete, aby automatické konce stránek připadly na nevhodná místa, třeba mezi řádky textu, který byste chtěli mít pohromadě, můžete u vybraných odstavců upravit nastavení konců stránek.

 1. Vyberte odstavce, pro které se mají tato nastavení použít.

 2. Klikněte na Rozložení a potom klikněte na šipku ve skupině Odstavec.

  Šipka pro otevření dialogového okna Odstavec zvýrazněná na kartě Rozložení

 3. V poli Odstavec klikněte na Konce řádků a stránek.

  Zvolte některé z těchto možností:

  • Kontrolovat osamocené řádky umístí na začátku nebo na konci stránky aspoň dva řádky odstavce.

  • Svázat s následujícím zabrání vložení konců stránek mezi odstavce, které chcete mít pohromadě.

  • Svázat řádky zabrání vložení konců stránek uprostřed odstavce.

  • Vložit konec stránky před přidá konec stránky před určitý odstavec.

Zahájení nové stránky

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

 2. Klikněte na Vložení > Konec stránky.

  Vložení konce stránky

Pokud chcete přesně vidět, kam jste konec stránky přidali, zapněte zobrazování netisknutelných (formátovacích) znaků: Klikněte na Domů > Odstavec > Zobrazit nebo skrýt.

Tlačítko Zobrazit nebo skrýt

Konec stránky vypadá takto:

Konec stránky

Opatření při přidání mnoha konců stránek do dlouhého dokumentu

Pokud budete přidávat ručně zadané konce stránek do dokumentu, který je dlouhý několik stránek, budete možná později potřebovat tyto konce stránek změnit. Při úpravách dokumentu totiž můžete zjistit, že máte konce stránek uprostřed odstavce nebo mezi odstavci, které chcete mít pohromadě.

Nebo můžete zjistit, že máte jenom jeden řádek odstavce na konci nebo na začátku stránky (takové řádky se označují jako „osamocené“).

Pomocí nastavení, která Wordu říkají, kam má a nemá dávat konce stránek, můžete následujícím způsobem zabránit nežádoucím koncům stránek.

Zabránění nežádoucím koncům stránek   

 1. Vyberte odstavce, pro které se mají tato nastavení použít.

 2. Klikněte na Rozložení stránky a potom kliknutím na šipku ve skupině Odstavec otevřete dialogové okno Odstavec.

  Jak se dostat ke všem možnostem odstavce

 3. Klikněte na kartu Tok textu.

  Možnosti v dialogovém okně Odstavec

  Nastavení, aby na začátku nebo na konci stránky byly aspoň dva řádky odstavce:    Zaškrtněte políčko Kontrolovat osamocené řádky.

  Tip:  Vzniku osamocených řádků zabráníte tak, že toto políčko budete mít vždycky zaškrtnuté.

  Zabránění vložení konce stránky mezi odstavce, které chcete mít pohromadě:    Zaškrtněte políčko Svázat s následujícím.

  Zabránění vložení konce stránky doprostřed odstavce:    Zaškrtněte políčko Svázat řádky.

  Nastavení, aby byl konec stránky před určitým odstavcem:    Zaškrtněte políčko Vložit konec stránky před.

Vložení ručně zadaného konce stránky

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Stránky na Konec stránky.

  Určení, kam Word vkládá automatické konce stránek

  Když vložíte ručně zadané konce stránek do dokumentu, který je dlouhý několik stránek, budete možná během úprav dokumentu potřebovat tyto konce stránek změnit. Nastavením možností, podle kterých Word umísťuje automatické konce stránek, se můžete vyhnout těžkostem při ruční změně konců stránek.

Zabránění koncům stránek uprostřed odstavce   

 1. Vyberte odstavec, kterému chcete zabránit rozdělení na dvě stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Svázat řádky.

Zabránění koncům stránek mezi odstavci

 1. Vyberte odstavce, které chcete mít pohromadě na jedné stránce.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Svázat s následujícím.

Určení konce stránky před odstavcem

 1. Klikněte na odstavec, který má následovat za koncem stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Vložit konec stránky před.

Umístění alespoň dvou řádků odstavce na začátek nebo konec stránky

Stránka profesionálně vyhlížejícího dokumentu nikdy nekončí jenom jedním řádkem nového odstavce ani nezačíná posledním řádkem odstavce z předchozí stránky. Poslední řádek odstavce na začátku stránky se označuje jako „osamocený“. První řádek odstavce na konci stránky se označuje jako „osamocený“.

Zabránění koncům stránek v řádku tabulky

 1. Vyberte odstavce, u kterých chcete zabránit vzniku osamocených řádků.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Kontrola osamocených řádků.

Poznámka: Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá.

 1. Klikněte na řádek v tabulce, který se nemá rozdělit. Pokud nechcete, aby se tabulka rozdělila na stránky, vyberte celou tabulku.

  Poznámka: Tabulka, která je větší než stránka, se musí rozdělit.

 2. Na kartě Nástroje tabulky klikněte na Rozložení.

  Nástroje tabulky, karta Rozložení

 3. Ve skupině Tabulka klikněte na Vlastnosti.

  Pás karet Office 14

 4. Klikněte na kartu Řádek a zrušte zaškrtnutí políčka Pokračování řádku na další stránce.

Konce stránek, které automaticky vkládá Word, odstranit nemůžete.

Můžete odstranit všechny konce stránek, které vložíte ručně.Odstranění konce stránky   

 1. Klikněte na Koncept.

  Tlačítko Koncept

 2. Kliknutím na okraj vedle tečkované čáry vyberte konec stránky.

  Ručně zadaný konec stránky v dokumentu

 3. Stiskněte klávesu DELETE.

Vložení ručně zadaného konce stránky

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

  Obrázek pásu karet Wordu

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Stránky na Konec stránky.

Zabránění koncům stránek uprostřed odstavce

 1. Vyberte odstavec, kterému chcete zabránit rozdělení na dvě stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Svázat řádky.

  Zabránění koncům stránek mezi odstavci

 1. Vyberte odstavce, které chcete mít pohromadě na jedné stránce.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Svázat s následujícím.

Určení konce stránky před odstavcem

 1. Klikněte na odstavec, který má následovat za koncem stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Vložit konec stránky před.

Stránka profesionálně vyhlížejícího dokumentu nikdy nekončí jenom jedním řádkem nového odstavce ani nezačíná posledním řádkem odstavce z předchozí stránky. Poslední řádek odstavce na začátku stránky se označuje jako „osamocený“. První řádek odstavce na konci stránky se označuje jako „osamocený“.

 1. Vyberte odstavce, u kterých chcete zabránit vzniku osamocených řádků.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Kontrola osamocených řádků.

Poznámka: Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá.

Zabránění koncům stránek v řádku tabulky

 1. Klikněte na řádek v tabulce, který se nemá rozdělit. Pokud nechcete, aby se tabulka rozdělila na stránky, vyberte celou tabulku.

  Poznámka: Tabulka, která je větší než stránka, se musí rozdělit.

 2. Na kartě Nástroje tabulky klikněte na Rozložení.

  Obrázek pásu karet

 3. Ve skupině Tabulka klikněte na Vlastnosti.

  Obrázek pásu karet

 4. Klikněte na kartu Řádek a zrušte zaškrtnutí políčka Pokračování řádku na další stránce.

Konec stránky můžete ručně přidat kamkoli do dokumentu:

 1. Pokud nejste v Zobrazení pro úpravy, klikněte na Upravit dokument > Upravit v aplikaci Word Online.

  Upravit ve Wordu Online

 2. Umístěte kurzor tam, kde chcete začít novou stránku.

 3. Vyberte Vložit > Konec stránky.

  Tlačítko Konec stránky ve Word Web Appu

V Zobrazení pro úpravy bude ručně zadaný konec stránky vypadat takto:

Konec stránky ve Wordu Online

V Zobrazení pro čtení to takto neuvidíte. V Zobrazení pro čtení se ručně zadané konce stránek zobrazují jako mezery mezi stránkami, stejně jako automatické konce stránek.

Tip:  Pokud chcete konec stránky rychle vložit pomocí klávesnice, stiskněte klávesy Ctrl+Enter.

Viz taky

Konce řádků a stránek

Vložení konce oddílu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×