Vložení konce stránky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření dokumentu Word automaticky vloží konec stránky na konec každé stránky. Můžete ručně přidat konec stránky někam jinam v dokumentu. (Vždy můžete odstranit konec stránky, kterou jste přidali, ale nemůžete je odebrat, který Word automaticky přidává konec každé stránky.) Taky můžete nastavit pravidla pro Word tak, aby automatické konce stránek jsou umístěná správných místech. Toto je užitečné, pokud pracujete v dlouhého dokumentu.

Můžete také konců oddílů řídit formát dokumentu.

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

 2. Klikněte na Vložit > Konec stránky.

  Možnost Konec stránky je zvýrazněná na kartě Vložit.

Pokud chcete zobrazit místa, kam jste přidali konce stránek, klikněte na Domů a potom ve skupině Odstavec klikněte na Zobrazit nebo skrýt.

Ikona Zobrazit/skrýt zvýrazněná na kartě Domů

Konce stránek vypadají takto:

Konec stránky

Úpravy automatických konců stránek

Pokud nechcete, aby automatické konce stránek připadly na nevhodná místa, třeba mezi řádky textu, který byste chtěli mít pohromadě, můžete u vybraných odstavců upravit nastavení konců stránek.

 1. Vyberte odstavce, ve které chcete použít nastavení.

 2. Klikněte na Rozložení a potom klikněte na šipku ve skupině Odstavec.

  Na kartě Rozložení je zvýrazněná šipka pro otevření dialogového okna Odstavec.

 3. V poli Odstavec klikněte na Konce řádků a stránek.

  Zvolte některé z těchto možností:

  • Kontrolovat osamocené řádky umístí na začátku nebo na konci stránky aspoň dva řádky odstavce.

  • Svázat s následujícím zabrání vložení konců stránek mezi odstavce, které chcete mít pohromadě.

  • Svázat řádky zabrání vložení konců stránek uprostřed odstavce.

  • Vložit konec stránky před přidá konec stránky před určitý odstavec.

Otevření nové stránky

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

 2. Klikněte na Vložení > Konecstránky.

  Vložení konce stránky

Pokud chcete přesně vidět, kam jste konec stránky přidali, zapněte zobrazování netisknutelných (formátovacích) znaků: Klikněte na Domů > Odstavec > Zobrazit nebo skrýt.

Tlačítko Zobrazit nebo skrýt

Konec stránky vypadat takto:

Konec stránky

Přidání velkého množství konců dlouhého dokumentu stránky: opatření

Pokud budete chtít přidat ručně zadaných konců stránek do dokumentů, které jsou několik stránek dlouhá, bude pravděpodobně později změnit tyto konce stránek. Při úpravě dokumentu je možné, že vaše stránek uprostřed odstavce nebo dokonce mezi odstavce, které mají zůstat spolu.

Nebo může mít jenom jeden řádek odstavce v horní části stránky (označované jako "kontrolovat osamocené"), nebo odstavce všechny osamoceně v dolní části stránky ("osamocený").

Tento postup platí proti nechtěným koncům stránek pomocí nastavení, která Wordu říkají, kam dávat není konce stránky.

Zabránění nežádoucím koncům stránek   

 1. Vyberte odstavce, pro které se mají tato nastavení použít.

 2. Klikněte na Rozložení stránky a potom kliknutím na šipku ve skupině Odstavec otevřete dialogové okno Odstavec.

  Jak získat všechny možnosti odstavce

 3. Klikněte na kartu Tok textu.

  Možnosti v dialogovém okně Odstavec

  Nastavení, aby na začátku nebo na konci stránky byly aspoň dva řádky odstavce:    Zaškrtněte políčko Kontrolovat osamocené řádky.

  Tip : Chcete-li zabránit problémům vždycky, zkontrolujte toto políčko vždy zaškrtnuté.

  Zabránění vložení konce stránky mezi odstavce, které chcete mít pohromadě:    Zaškrtněte políčko Svázat s následujícím.

  Zabránění vložení konce stránky doprostřed odstavce:    Zaškrtněte políčko Svázat řádky.

  Nastavení, aby byl konec stránky před určitým odstavcem:    Zaškrtněte políčko Vložit konec stránky před.

Vložení ručně zadaného konce stránky

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

 2. Na kartě Vložení ve skupině stránky klikněte na Konec stránky.

  Určení místa, ve kterém Wordu vložit automatické konce stránek

  Pokud vložíte do dokumentů, které jsou více než několik stránek délce ručně zadané konce stránek, pravděpodobně změnit tyto konce stránek při úpravě dokumentu. Chcete-li předejít problémy změny ručně zadané konce stránek, můžete nastavit možnosti na ovládací prvek umístění automatické konce stránek v aplikaci Word.

Zabránění vložení konců stránek uprostřed odstavce   

 1. Vyberte odstavce, který chcete zabránit rozdělení na dvě stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Keep lines together (Svázat řádky).

Zabránění vložení konců stránek mezi odstavce

 1. Vyberte odstavce, které chcete mít pohromadě na jedné stránce.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Keep with next (Svázat s následujícím).

Určení konec stránky před odstavcem

 1. Klikněte na odstavec, který má následovat za koncem stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Page break before (Vložit konec stránky před).

Umístěte aspoň dva řádky odstavce na horního nebo dolního okraje stránky

Profesionálně vypadající dokument nikdy má na konci stránky s jedním řádkem nového odstavce nebo stránku začíná poslední řádek odstavce z předchozí stránky. Poslední řádek odstavce osamoceně v horní části stránky je nazývají osamocené řádky. První řádek odstavce osamoceně v dolní části stránky se nazývá osamocený.

Zabránění vložení konců stránek v řádku tabulky

 1. Vyberte odstavce, ve kterých chcete zabránit problémům.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Widow/Orphan control (Kontrola osamocených řádků).

Poznámka : Tato možnost je zapnutá ve výchozím nastavení.

 1. Klikněte na řádek v tabulce, která chcete rozdělit. Pokud nechcete, aby v tabulce zalomení, vyberte celou tabulku.

  Poznámka : Tabulka, která je větší než musí konce stránky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky klikněte na rozložení.

  Karta rozložení nástroje tabulky

 3. Ve skupině tabulky klikněte na Vlastnosti.

  Pás karet systému office 2010

 4. Klikněte na kartu řádek a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit řádku zalomení.

Nelze odstranit konce stránek, které automaticky vložil Word.

Můžete odstranit všechny konce stránek, které jste vložili ručně. Odstranění konce stránky   

 1. Klikněte na Koncept.

  Tlačítko Koncept

 2. Kliknutím na okraj vedle tečkované čáry vyberte konec stránky.

  Ručně zadaný konec stránky v dokumentu

 3. Stiskněte DELETE.

Vložení ručně zadaného konce stránky

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Na kartě Vložení ve skupině stránky klikněte na Konec stránky.

Zabránění vložení konců stránek uprostřed odstavce

 1. Vyberte odstavce, který chcete zabránit rozdělení na dvě stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Keep lines together (Svázat řádky).

  Zabránění vložení konců stránek mezi odstavce

 1. Vyberte odstavce, které chcete mít pohromadě na jedné stránce.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Keep with next (Svázat s následujícím).

Určení konec stránky před odstavcem

 1. Klikněte na odstavec, který má následovat za koncem stránky.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Page break before (Vložit konec stránky před).

Dokumenty profesionálního vzhledu nikdy má na konci stránky s jedním řádkem nového odstavce nebo na stránku s poslední řádek odstavce z předchozí stránky, nebude zahájen. Poslední řádek odstavce osamoceně v horní části stránky je nazývají osamocené řádky. První řádek odstavce osamoceně v dolní části stránky se nazývá osamocený.

 1. Vyberte odstavce, ve kterých chcete zabránit problémům.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a pak klikněte na kartu konce řádků a stránek.

 3. Zaškrtněte políčko Widow/Orphan control (Kontrola osamocených řádků).

Poznámka : Tato možnost je zapnutá ve výchozím nastavení.

Zabránění vložení konců stránek v řádku tabulky

 1. Klikněte na řádek v tabulce, která chcete rozdělit. Pokud nechcete, aby v tabulce zalomení, vyberte celou tabulku.

  Poznámka : Tabulka, která je větší než musí konce stránky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky klikněte na rozložení

  Obrázek pásu karet

 3. Ve skupině tabulky klikněte na Vlastnosti

  Obrázek pásu karet

 4. Klikněte na kartu řádek a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit řádku zalomení.

Ruční přidání konce stránky kamkoli do dokumentu:

 1. Pokud nejste v Zobrazení pro úpravy, klikněte na Upravit dokument > Upravit v aplikaci Word Online.

  Upravit ve Wordu Online

 2. Umístěte kurzor tam, kde chcete začít novou stránku.

 3. Vyberte Vložit > Konec stránky.

  Tlačítko Konec stránky ve Word Web Appu

V Zobrazení pro úpravy bude ručně zadaný konec stránky vypadat takto:

Konec stránky ve Wordu Online

Se nezobrazí v Zobrazení pro čtení. V Zobrazení pro čtení ručně zadaných konců stránek zobrazit jako mezery mezi stránkami, stejně jako automatické konce stránek.

Tip :  Pokud chcete konec stránky rychle vložit pomocí klávesnice, stiskněte Ctrl+Enter.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Konce řádků a stránek

Vložení konce oddílu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×