Vložení hypertextového odkazu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

V aplikaci Word 2016 můžete vytvářet hypertextové odkazy v dokumentech pomocí klávesnice a čtečky obrazovky. A Word umožňuje vkládat řadu různých odkazů: na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu. Nebo v jednom bodě můžete odkazovat na jiné místo aktuálního dokumentu.

Poznámka : Postupy uvedené v tomto tématu jsou popsané s použitím programu Předčítání a aplikace JAWS. Informace o tom, jak fungují konkrétní čtečky obrazovky, vám poskytne výrobce příslušné technologie pro usnadnění.

Poznámka : Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Word může automaticky převést webovou adresu na hypertextový odkaz. Zadejte webovou adresu (adresu URL) jako www.contoso.com nebo e-mailovou adresu jako adresa@example.com a pak stiskněte mezerník nebo Enter. Word změní text na hypertextový odkaz.

Pokud ho chcete odebrat, přečtěte si téma Odebrání hypertextového odkazu.

Vytvoření odkazu na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu

Můžete vytvářet hypertextové odkazy na soubory, webové stránky nebo e-mailové zprávy.

Odkaz na soubor

 1. Zadejte text odkazu, které chcete mít v dokumentu.

  Tip : Text odkazu by měl být výstižný a poskytnout čtenáři užitečné informací o cíli odkazu. Pokud odkazujete například na soubor, jako text odkazu použijte název daného dokumentu. Nepoužívejte název souboru.

 2. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz se stisknutím kláves Alt+X přesuňte na možnost Existující soubor nebo webová stránka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete vyhledat soubor ve svém počítači, stisknutím kláves Alt+U získáte přístup k možnosti Aktuální složka. Pak pomocí šipky dolů vyberte soubor.

  • Když chcete vyhledat soubor na webu, stisknutím kláves Alt+B otevřete Prohlédnuté stránky. Pak pomocí šipky dolů vyberte už navštívené webové umístění.

  • Když chcete vyhledat nedávno použitý soubor, stisknutím kláves Alt+R otevřete Naposledy otevřené souborya pak pomocí šipky dolů vyberte soubor.

 4. Stisknutím klávesy Enter vyberte soubor a pak zkopírujte jeho adresu do pole Adresa.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko OK. Pak ho vyberte.

  Word vloží hypertextový odkaz do dokumentu.

Odkaz na webovou stránku

 • Když chcete vytvořit odkaz na webovou stránku, umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz v dokumentu.

 • Stisknutím kláves Alt+N otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Fokus se zaměří na pole Adresa.

 • Zadejte webovou adresu cílového webu a potom stiskněte Alt+T a zadejte text odkazu, který se zobrazí v dokumentu.

 • Do pole Zobrazený text zadejte název webové stránky nebo popisek.

  Tip : Text odkazu by měl popisovat cíl odkazu. Dobrý text odkazu představuje třeba název cílové webové stránky. Když někdo odkazuje na tuto stránku, čtečka obrazovky nejdřív přečte její nadpis. Tím se ověří cíl, takže odkaz bude snadněji podporovat funkce usnadnění přístupu.

 • Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko OK, a pak ho vyberte.

  Word vloží odkaz do dokumentu.

Přidání odkazu na novou e-mailovou zprávu.

Někdy chcete lidem umožnit odeslat e-mail, když čtou váš dokument. Například chcete, aby mohli kontaktovat vaši kancelář a vyžádat si další informace, nebo shromažďujete názory na nový nápad, který jste navrhli. Ve Wordu můžete do libovolného místa v dokumentu přidat odkaz na e-mailovou zprávu.

 • Když chcete do dokumentu přidat odkaz, který otevře novou e-mailovou zprávu, stisknutím kláves Alt+M otevřete dialog e-mailové zprávy. Fokus se přesune do pole E-mailová adresa, abyste ho mohli upravit.

 • Zadejte e-mailovou adresu a pak stiskněte klávesu Tab, abyste se dostali do pole Předmět.

 • Do pole Předmět napište předmět e-mailu a pak stiskněte klávesu Tab.

 • Opětovným stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko OKa vyberte ho. Ve vašem dokumentu se objeví odkaz podobný tomuto: mailto: adresa@contoso.com.

 • Když chcete použít odkaz pro odeslání e-mailu, vyberte ho v dokumentu - tím otevřete zprávu. Fokus se přesune do textu nového e-mailu, abyste mohli napsat zprávu.

Přidání odkazu na jiné místo v aktuálním dokumentu

Když chcete přidat odkaz na jiné místo v aktuálním dokumentu, nejdřív musíte vytvořit záložku, která bude fungovat jako cíl odkazu. Pak vložte odkaz na záložku.

Vytvoření záložky

Tímto postupem vytvoříte v dokumentu záložku:

 1. Když chcete vytvořit záložku cílového místa, vyberte požadované místo. Jako cíl můžete použít nadpis, vybrat text nebo obrázek.

 2. Dialog Záložka otevřete stisknutím kláves Alt+N, K. Fokus se přesune do pole Název záložky.

 3. Zadejte název záložky.

  Důležité : Názvy záložek musí začínat písmenem. Můžou obsahovat jenom písmena, číslice a symbol podtržítka – třeba Dev_zpráva_2.

 4. Když chcete přidat název záložky, aby ho mohl Word použít, stiskněte Alt+A.

  Tím se dialogové okno Záložka zavře.

Vložení odkazu na záložku

 1. V dokumentu se přesuňte místo, kde se má odkaz objevit.

 2. Stisknutím kláves Alt+N, I otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz stiskněte klávesy Alt+A. Tím vyberete možnost Místa v tomto dokumentu.

 4. Pomocí šipky dolů procházejte seznam záložek v tomto dokumentu a jednu z nich vyberte stisknutím klávesy Enter.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko OK. Pak ho vyberte.

  Word vloží hypertextový odkaz na cílové umístění vaší záložky.

Odebrání hypertextového odkazu

Někdy změníte názor. Tady je postup, jak z dokumentu odebrat hypertextový odkaz:

 1. Otevřete dokument a potom vyberte text nebo obrázek hypertextového odkazu.

 2. Stisknutím kláves Alt+N, I otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Vybraný hypertextový odkaz odeberete stisknutím kláves Alt+R. Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a hypertextový odkaz se odebere z vybraného textu nebo obrázku. Samotný text nebo obrázek se nijak nezmění.

Tip : Pokud nechcete, aby zadaná webová nebo e-mailová adresa fungovala jako hypertextový odkaz, hned po stisknutí mezerníku nebo klávesy Enter stiskněte Ctrl+Z, abyste vrátili zpět poslední akci. Pokud stisknete kombinaci kláves Ctrl+Z podruhé, Word daný text úplně odstraní.

Další informace

Získání nápovědy k používání čtečky obrazovky s Wordem 2016

Použití stylů nadpisů a odstavců ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×