Vložení hypertextového odkazu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Vložení hypertextového odkazu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete vytvářet hypertextové odkazy v dokumentech pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Word umožňuje vkládat řadu různých odkazů: na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu. Můžete také v jednom bodě odkazovat na jiné místo aktuálního dokumentu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Word může automaticky převést webovou adresu na hypertextový odkaz. Zadejte webovou adresu (adresu URL), třeba www.contoso.com , nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a pak stiskněte mezerník nebo Enter. Word změní text na hypertextový odkaz.

Pokud ho chcete odebrat, přečtěte si téma Odebrání hypertextového odkazu.

Vytvoření odkazu na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu

Můžete vytvářet hypertextové odkazy na soubory, webové stránky nebo e-mailové zprávy.

Odkaz na soubor

 1. Zadejte text odkazu, které chcete mít v dokumentu.

  Tip: Text odkazu by měl být výstižný a poskytnout čtenáři užitečné informací o cíli odkazu. Pokud odkazujete například na soubor, jako text odkazu použijte název daného dokumentu. Nepoužívejte název souboru.

 2. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz se stisknutím kláves Alt+X přesuňte na možnost Existující soubor nebo webová stránka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete vyhledat soubor ve svém počítači, stisknutím kláves Alt+U získáte přístup k možnosti Aktuální složka. Pak pomocí šipky dolů vyberte soubor.

  • Když chcete vyhledat soubor na webu, stisknutím kláves Alt+B otevřete Prohlédnuté stránky. Pak pomocí šipky dolů vyberte už navštívené webové umístění.

  • Když chcete vyhledat nedávno použitý soubor, stisknutím kláves Alt+R otevřete Naposledy otevřené souborya pak pomocí šipky dolů vyberte soubor.

 4. Stisknutím klávesy Enter vyberte soubor a pak zkopírujte jeho adresu do pole Adresa.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko OK. Pak ho vyberte.

  Word vloží hypertextový odkaz do dokumentu.

Odkaz na webovou stránku

 • Když chcete vytvořit odkaz na webovou stránku, umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz v dokumentu.

 • Stisknutím kombinace kláves Alt+N otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Fokus se umístí do pole Adresa.

 • Zadejte webovou adresu cílového webu a potom stiskněte Alt+T a zadejte text odkazu, který se zobrazí v dokumentu.

 • Do pole Zobrazený text zadejte název webové stránky nebo popisek.

  Tip: Text odkazu by měl popisovat cíl odkazu. Dobrý text odkazu představuje třeba název cílové webové stránky. Když někdo odkazuje na tuto stránku, čtečka obrazovky nejdřív přečte její nadpis. Tím se ověří cíl, takže odkaz bude snadněji podporovat funkce usnadnění přístupu.

 • Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko OK, a pak ho vyberte.

  Word vloží odkaz do dokumentu.

Přidání odkazu na novou e-mailovou zprávu.

Někdy chcete lidem umožnit odeslat e-mail, když čtou váš dokument. Například chcete, aby mohli kontaktovat vaši kancelář a vyžádat si další informace, nebo shromažďujete názory na nový nápad, který jste navrhli. Ve Wordu můžete do libovolného místa v dokumentu přidat odkaz na e-mailovou zprávu.

 • Když chcete do dokumentu přidat odkaz, který otevře novou e-mailovou zprávu, stisknutím kláves Alt+M otevřete dialog e-mailové zprávy. Fokus se přesune do pole E-mailová adresa, abyste ho mohli upravit.

 • Zadejte e-mailovou adresu a pak stiskněte klávesu Tab, abyste se dostali do pole Předmět.

 • Do pole Předmět napište předmět e-mailu a pak stiskněte klávesu Tab.

 • Opětovným stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko OKa vyberte ho. Ve vašem dokumentu se objeví odkaz podobný tomuto: mailto: adresa@contoso.com.

 • Když chcete použít odkaz pro odeslání e-mailu, vyberte ho v dokumentu - tím otevřete zprávu. Fokus se přesune do textu nového e-mailu, abyste mohli napsat zprávu.

Přidání odkazu na jiné místo v aktuálním dokumentu

Když chcete přidat odkaz na jiné místo v aktuálním dokumentu, nejdřív musíte vytvořit záložku, která bude fungovat jako cíl odkazu. Pak vložte odkaz na záložku.

Vytvoření záložky

Tímto postupem vytvoříte v dokumentu záložku:

 1. Když chcete vytvořit záložku cílového místa, vyberte požadované místo. Jako cíl můžete použít nadpis nebo vybrat text či obrázek.

 2. Dialog Záložka otevřete stisknutím kláves Alt+N, K. Fokus se přesune do pole Název záložky.

 3. Zadejte název záložky.

  Důležité informace: Názvy záložek musí začínat písmenem. Můžou obsahovat jenom písmena, číslice a symbol podtržítka – třeba Dev_zpráva_2.

 4. Když chcete přidat název záložky, aby ho mohl Word použít, stiskněte Alt+A.

  Tím se dialogové okno Záložka zavře.

Vložení odkazu na záložku

 1. V dokumentu se přesuňte místo, kde se má odkaz objevit.

 2. Stisknutím kláves Alt+N, I otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz stiskněte klávesy Alt+A. Tím vyberete možnost Místa v tomto dokumentu.

 4. Pomocí šipky dolů procházejte seznam záložek v tomto dokumentu a jednu z nich vyberte stisknutím klávesy Enter.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko OK. Pak ho vyberte.

  Word vloží hypertextový odkaz na cílové umístění vaší záložky.

Odebrání hypertextového odkazu

Někdy změníte názor. Tady je postup, jak z dokumentu odebrat hypertextový odkaz:

 1. Otevřete dokument a potom vyberte text nebo obrázek hypertextového odkazu.

 2. Stisknutím kláves Alt+N, I otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Vybraný hypertextový odkaz odeberete stisknutím kláves Alt+R. Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a hypertextový odkaz se odebere z vybraného textu nebo obrázku. Samotný text nebo obrázek se nijak nezmění.

Tip: Pokud nechcete, aby zadaná webová nebo e-mailová adresa fungovala jako hypertextový odkaz, hned po stisknutí mezerníku nebo klávesy Enter stiskněte Ctrl+Z, abyste vrátili zpět poslední akci. Pokud stisknete kombinaci kláves Ctrl+Z podruhé, Word daný text úplně odstraní.

Viz taky

Vytvoření záhlaví nebo zápatí ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v systému Mac OS můžete v aplikaci Word 2016 pro Mac vytvářet hypertextové odkazy v dokumentech. Můžete přidat odkaz na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu. Nebo můžete odkazovat v jednom místě na jiné místo aktuálního dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Word může automaticky změnit webovou adresu na hypertextový odkaz. Zadejte webovou adresu (adresu URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a pak stiskněte mezerník nebo Enter. Word změní text na hypertextový odkaz.

Vytvoření odkazu na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu

Můžete vytvářet hypertextové odkazy na soubory, webové stránky nebo e-mailové zprávy.

Odkaz na soubor

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Když chcete odkaz vložit, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz. Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě ... z 3. Pak pomocí klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo přejděte na možnost Webová stránka nebo soubor. Položku vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Když chcete vybrat soubor k propojení, přejděte stisknutím klávesy Tab na možnost Vybrat a pak proveďte výběr stisknutím mezerníku.

 4. Otevře se dialog Vyberte soubor k propojení. K procházení oddílů v dialogu použijte klávesu Tab. K procházení možností použijte klávesy se šipkami. K přechodu mezi složkami a podsložkami použijte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo. Až budete na souboru, na který chcete vytvořit odkaz, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Otevřít. Položku vyberte stisknutím mezerníku. Soubor se vybere a dialog se zavře.

 5. Pokud chcete přidat text, který se má zobrazovat místo adresy, stiskněte v dialogu Vložit hypertextový odkaz opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o úpravy zobrazovaného textu. Zadejte text.

 6. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Odkaz na webovou stránku

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Když chcete odkaz vložit, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz. Pokud chcete vytvořit odkaz na webovou stránku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě ... z 3. Pak pomocí klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo přejděte na možnost Webová stránka nebo soubor. Položku vyberte stisknutím mezerníku.

 3. K přechodu do textového pole Adresa stiskněte opakovaně klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o úpravy textu adresy. Zadejte webovou adresu cílového webu.

 4. Pokud chcete přidat text, který se má zobrazovat místo adresy, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o úpravy zobrazovaného textu. Zadejte text.

 5. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Přidání odkazu na novou e-mailovou zprávu.

V aplikaci Word můžete také vytvářet odkazy na e-mailové adresy. Odkaz můžete použít k rychlému otevření aplikace Pošta a odeslání e-mailu na určitou adresu.

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Když chcete odkaz vložit, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz. Pokud chcete vytvořit odkaz na e-mail, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě ... z 3. Pak pomocí klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo přejděte na možnost E-mailová adresa. Položku vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Fokus se přesune do textového pole E-mailová adresa. Zadejte e-mailovou adresu.

 4. Pokud chcete přidat předmět e-mailu, stiskněte opakovaně klávesu Tab a přejděte do textového pole Předmět. Zadejte předmět e-mailu.

 5. Pokud chcete přidat text, který se má zobrazovat místo e-mailové adresy (mailto:adresa@contoso.com), stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o úpravy zobrazovaného textu. Zadejte text.

 6. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Přidání odkazu na jiné místo v aktuálním dokumentu

Když chcete přidat odkaz na jiné místo v aktuálním dokumentu, nejdřív musíte vytvořit záložku, která bude fungovat jako cíl odkazu. Pak vložíte odkaz na tuto záložku.

Vytvoření záložky

 1. Když chcete vytvořit záložku cílového místa, vyberte požadované místo. Jako cíl můžete vybrat text, obrázek nebo tabulku.

 2. Přejděte na kartu Vložení, a to tak, že stisknete klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Vložení. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Přejděte na nabídku Odkazy, a to tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Odkazy. Nabídku rozbalíte stisknutím mezerníku.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Záložka. Pak stiskněte mezerník. Otevře se dialogové okno Záložka a fokus bude v textovém poli Název záložky. Zadejte název záložky.

  Důležité informace: Názvy záložek musí začínat písmenem. Můžou obsahovat jenom písmena, číslice a symbol podtržítka – třeba Dev_zpráva_2.

 5. Pokud chcete záložku vytvořit, stiskněte Enter. Dialogové okno se zavře a záložka je vytvořená.

Vložení odkazu na záložku

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz na záložku.

 2. Když chcete odkaz vložit, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz. Když chcete vytvořit odkaz na určité místo v dokumentu, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě ... z 3. Pomocí klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo přejděte na možnost Tento dokument. Položku vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte na mřížku Vyberte místo v tomto dokumentu. K procházení míst, jako jsou například Nadpisy a Záložky, použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Pokud chcete položku rozbalit, stiskněte klávesu Šipka vpravo. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy.

  Tip: Když chcete vytvořit Nadpisy, použijte u textu na místě, kam chcete přejít, jeden z předdefinovaných stylů nadpisu. Pokud chcete použít styl, stiskněte na kartě Domů opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název stylu. K procházení stylů stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo. Styl vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 4. Pokud chcete přidat text, který se má zobrazovat místo názvu záložky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o úpravy zobrazovaného textu. Zadejte text.

 5. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Odebrání hypertextového odkazu

Pokud nechcete, aby zadaná webová nebo e-mailová adresa fungovala jako hypertextový odkaz, hned po stisknutí mezerníku nebo klávesy Enter stiskněte kombinaci kláves Command+Z, abyste vrátili zpět poslední akci. Můžete také hypertextový odkaz z textu odebrat bez odstranění daného textu.

 1. V dokumentu vyberte hypertextový odkaz, který chcete odebrat.

 2. Když chcete odkaz odebrat, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz. Pak stisknutím klávesy Tab přejděte na možnost Odebrat odkaz. Možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a hypertextový odkaz se z textu odebere. Samotný text zůstane beze změny a jeho styl se změní na Normální.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×