Vložení hypertextového odkazu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení hypertextového odkazu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pro lidi, kteří nejsou s použitím čtečky obrazovky najdete v článku Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu (Windows), nebo Vytvořit nebo odebrat hypertextový odkaz ve zprávě v Outlooku for Mac.

V Outlooku 2016 můžete pomocí klávesnice nebo programu Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, přidat do e-mailu odkaz na webovou stránku, soubor, sdílenou jednotku nebo záložku uvnitř e-mailu.

Poznámky : 

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Outlook umí z webových adres automaticky vytvářet hypertextové odkazy.

Při psaní e-mailu zadejte webovou adresu (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a stiskněte mezerník nebo Enter. Outlook změní text na hypertextový odkaz.

Odkaz na soubor nebo webovou stránku

Vytvořte hypertextový odkaz na soubor nebo webovou stránku a přidejte k němu popisný název.

Odkaz na soubor

Tip : Pokud chcete rychle vytvořit odkaz na nedávný soubor, stiskněte Alt+V, D1. Otevře se seznam nedávných souborů. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného souboru, a pak stiskněte Enter.

 1. Pokud píšete e-mail, přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor v aktuální složce, stiskněte Alt+X.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Oblast hledání <aktuální složka>. Pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Aktuální složka, strom“. Ve výchozím nastavení je aktuální složka Dokumenty.

  Pokud chcete aktuální složku změnit, stiskněte Alt+B. Uslyšíte: „<Aktuálně vybraná složka>“. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadované umístění. Stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, až uslyšíte „Aktuální složka, strom“, a potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, až uslyšíte název požadovaného souboru.

 6. Stiskněte Alt+Z. Uslyšíte: „Zobrazený text“. Zadejte text, který se v e-mailu zobrazí jako text odkazu.

 7. Odkaz na soubor vložíte stisknutím klávesy Enter.

Odkaz na prohlédnutou stránku

 1. Při psaní e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na prohlédnutou stránku, stiskněte Alt+X a pak Alt+P. Vybere se možnost Prohlédnuté stránky.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název první stránky v seznamu prohlédnutých stránek.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou stránku.

 6. Stiskněte Alt+Z. Uslyšíte: „Zobrazený text“. Zadejte text, který se v e-mailu zobrazí jako text odkazu.

 7. Odkaz na soubor vložíte stisknutím klávesy Enter.

Odkaz na webovou stránku

 1. Při psaní e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Fokus je v textovém poli Adresa.

 3. Zadejte adresu webové stránky.

 4. Stiskněte Alt+Z. Uslyšíte: „Zobrazený text“. Zadejte text, který se v e-mailu zobrazí jako text odkazu.

  Tip : Jako text odkazu je vhodné použít název webové stránky. Když uživatelé kliknou na odkaz a přejdou na stránku, čtečka obrazovky napřed přečte její název.

 5. Odkaz vložíte stisknutím klávesy Enter.

Odkaz na jiné místo v aktuálním e-mailu

Můžete vytvářet interní odkazy na předdefinované styly, jako jsou nadpisy a záložky. Pokyny k vytvoření nadpisů v Outlooku najdete v části Přidání nadpisů.

Vytvoření záložky

 1. Přesuňte kurzor do místa vložení odkazu. Cílem může být nadpis, část textu nebo obrázek.

 2. Stiskněte Alt+V, Ž. Otevře se dialogové okno Záložka. Fokus se přesune do textového pole Název záložky.

 3. Zadejte název záložky.

  Poznámka : Názvy záložek musí začínat písmenem. Mohou obsahovat písmena, číslice a symbol podtržítka. Příklad: Zpráva_o_vývoji_2.

 4. Pokud chcete přidat záložku do seznamu záložek, stiskněte Alt+D.

Vložení odkazu na záložku

 1. Při psaní e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Stiskněte Alt+O. Vybere se možnost Místo v tomto dokumentu a fokus se přesune na strom záložek.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované záložky, a pak stiskněte Enter. Odkaz na záložku s názvem záložky se vloží do e-mailu.

Odebrání hypertextového odkazu

 1. Při psaní e-mailu vyberte text odkazu nebo hypertextový odkaz na obrázek.

 2. Stiskněte Shift+F10 a pak B. Hypertextový odkaz se odebere.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

V Outlooku pro Mac můžete pomocí klávesnice nebo VoiceOveru , což je integrovaná čtečka obrazovky pro Mac OS, přidat do e-mailu odkaz na webovou stránku nebo soubor na sdílené jednotce.

Poznámky : 

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Outlook umí z webových adres automaticky vytvářet hypertextové odkazy.

Při psaní e-mailu zadejte do textu zprávy webovou adresu (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a stiskněte mezerník nebo Enter. Outlook změní text na hypertextový odkaz.

Odkaz na soubor nebo webovou stránku

Vytvořte hypertextový odkaz na soubor nebo webovou stránku a přidejte k němu popisný název.

Vložení hypertextového odkazu na soubor

 1. V e-mailu, který píšete, přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stiskněte Control+Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vybraná aktuální karta.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Webová stránka nebo soubor. Vyberte ji stisknutím mezerníku.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte „Vybrat, tečka“ a stisknutím mezerníku tuto možnost vyberte. Uslyšíte, že máte vybrat soubor k propojení.

 6. Stisknutím klávesy Tab přejděte na požadované místo. K procházení položek použijte klávesy se šipkami. Složky a podsložky procházejte klávesami Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název souboru, na který chcete vytvořit odkaz.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít, a pak stiskněte mezerník. Soubor se vybere a dialog se zavře.

 8. Pokud chcete přidat text, který se v e-mailu zobrazí místo adresy souboru, v dialogu Vložit hypertextový odkaz opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že upravujete zobrazovaný text, a pak zadejte text.

 9. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Vložení hypertextového odkazu na webovou stránku

 1. V e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stiskněte Control+Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na webovou stránku, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vybraná aktuální karta.

 4. Opakovaně stiskněte Šipku vpravo nebo Šipku vlevo, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Webová stránka nebo soubor. Vyberte ji stisknutím mezerníku.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli pro úpravu adresy, a pak zadejte adresu webové stránky.

 6. Pokud chcete přidat text, který se v e-mailu zobrazí místo adresy, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že upravujete zobrazovaný text, a pak zadejte text.

  Tip : Jako text odkazu je vhodné použít název webové stránky. Když uživatelé kliknou na odkaz a přejdou na stránku, čtečka obrazovky napřed přečte její název.

 7. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Odebrání hypertextového odkazu

 1. V e-mailu vyberte text odkazu nebo hypertextový odkaz na obrázek.

 2. Stiskněte Command+K a pak stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání odkazu. Stisknutím mezerníku ho vyberte.

  Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a hypertextový odkaz se z textu odebere. Samotný text zůstane beze změny.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

K přidání odkazu na webovou stránku nebo soubor na sdílené jednotce můžete v Outlooku použít program Předčítání, což čtečka obrazovky integrovaná ve Windows.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

 1. Když píšete e-mail, dejte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet s možnostmi úprav.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odkaz, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v okně Odkaz na možnosti úpravy adresy.

 5. Zadejte webovou adresu stránky, na kterou chcete vytvořit odkaz.

 6. Pokud chcete odkaz pojmenovat jinak než jen adresou URL, potáhněte prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte, že jste na poli pro zadání zobrazeného textu, a zadejte text odkazu.

  Poznámka : Pokud vytváříte odkaz na obrázek, není tato možnost k dispozici.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku. Odkaz se vloží do textu e-mailové zprávy.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×