Vložení dnešního data

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V accessovém formuláři můžete zadat aktuální datum pomocí ovládacího prvku Výběr data. Když kliknete do pole, které je typu Datum a čas, objeví se ikona Výběr data. Klikněte na ikonu a potom klikněte pod kalendářem na tlačítko Dnes.

Ovládací prvek Výběr data se zvýrazněným tlačítkem Dnes

Klávesová zkratka:    V počítačové databázi stiskněte klávesu Ctrl a klávesu se středníkem (;) současně naplníte vybrané pole aktuální datum.

Více informací o přidávání polí typu Datum/Čas do tabulky najdete v článku Vytvoření pole pro uložení data a času. Podrobnější údaje o formulářích jsou v článku Vytvoření formuláře Accessu.

Ve výchozí hodnotě nové položky

Většina polí a ovládacích prvků má vlastnost Výchozí hodnota. Do ní můžete zadat funkci, která vždycky při vytvoření nové položky vloží aktuální datum. U počítačových databází i aplikací pro Access se k vložení aktuálního data a času používá funkce Now(). Pokud chcete, aby se vkládalo pouze datum, použijte v počítačové databázi funkci Date() nebo v aplikaci pro Access funkci Today().

Kde mám tu funkci zadat?

Zvolte vhodný postup podle toho, jaký typ objektu chcete změnit. Když nastavíte výchozí hodnotu v tabulce, projeví se tohle nastavení ve všech nově vytvořených formulářích a zobrazeních, které budou založené na této tabulce. To vám ušetří práci.

V tabulce

V tabulce počítačové databáze nebo aplikace pro Access zadáte vlastnost Výchozí hodnota takhle:

 1. Stisknutím klávesy F11 otevřete navigační podokno (pokud není otevřené).

 2. V navigačním podokně klikněte na tabulku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Návrhové zobrazení.

 3. Klikněte na pole, chcete-li nastavit výchozí hodnotu a v části Vlastnosti pole zadejte výraz = Date(), =Today()=Today() nebo = Now() do pole vlastnosti Výchozí hodnota.

Nastavení výchozí hodnoty pole Datum a čas v accessové tabulce

Ve formuláři (u počítačových databází)

 1. Stisknutím klávesy F11 otevřete navigační podokno (pokud není otevřené).

 2. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a potom klikněte na Zobrazení rozložení.

 3. Klikněte na pole, do kterého se má vložit aktuální datum.

 4. Stisknutím klávesy F4 otevřete Seznam vlastností (pokud není otevřený).

 5. V seznamu vlastností na kartě Datové zadejte do vlastnosti Výchozí hodnota výraz =Date().

Seznam vlastností s vlastností Výchozí hodnota nastavenou na Date()

Poznámka : Pokud chcete, aby se vkládalo nejen dnešní datum, ale taky aktuální čas, použijte místo funkce Date() funkci Now(). Aby se zobrazil i čas, budete u pole možná muset taky upravit vlastnost Formát (v Seznamu vlastností na kartě Formátové).

V zobrazení (u aplikací pro Access)

 1. Otevřete aplikaci pro Access.

 2. Stisknutím klávesy F11 zobrazte navigační podokno (pokud není otevřené).

 3. V navigačním podokně poklikejte na formulář, který chcete změnit.

 4. Klikněte na pole, do kterého se má vložit aktuální datum, a potom klikněte na tlačítko Datové, které se objeví vpravo od pole.

 5. Do pole Výchozí hodnota zadejte =Dnes()=Today() nebo = Now().

Nastavení výchozí hodnoty datového pole v aplikaci pro Access

Poznámka : Pokud chcete, aby se vkládalo nejen dnešní datum, ale taky aktuální čas, použijte místo funkce Today() funkci Now(). Aby se zobrazil i čas, budete u pole možná muset taky upravit nastavení Formát (klikněte u tlačítka Datové na tlačítko Formátování).

Začátek stránky

V horní části sestavy

Pokud chcete, aby se aktuální datum zobrazovalo v záhlaví sestavy (jenom u počítačových databází), otevřete sestavu v zobrazení rozložení a klikněte na Návrh > Datum a čas.

Další informace o vytváření sestav najdete v článku Úvod do sestav v Accessu.

Začátek stránky

V SQL

V počítačové databázi můžete změnit datové pole na aktuální datum pomocí aktualizačního dotazu. Příklad:

UPDATE ÚKOLY SET DatumZahájení = Date() WHERE ID=1;

Další informace o aktualizačních dotazech najdete v článku Vytvoření a spuštění aktualizačního dotazu.

K vložení nového záznamu s aktuálním datem použijte přidávací dotaz. Příklad:

INSERT INTO ÚKOLY ( NázevÚkolu, DatumZahájení ) VALUES ("Úkol2", Date());

Další informace o přidávacích dotazech najdete v článku Přidání záznamů pomocí přidávacího dotazu.

Poznámka : Pokud chcete, aby se vkládalo nejen dnešní datum, ale taky aktuální čas, použijte místo funkce Date() funkci Now().

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×