Vlastnosti připojení

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Vlastnosti připojení umožňuje určovat různé hodnoty nastavení pro připojování k externím zdrojům dat a slouží také k používání, opakovanému používání nebo přepínání souborů připojení.

Důležité : Je možné, že jsou připojení k externím datům v daném počítači zakázána. Aby bylo možné se k datům při otevření sešitu připojit, je nutné povolit datová připojení pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo je třeba sešit uložit do důvěryhodného umístění. Další informace naleznete v následujících článcích:

Pole Název připojení a Popis
Zobrazují název připojení a nepovinný popis. Chcete-li název a popis změnit, klepněte na text v poli a potom jej upravte. Název a popis připojení se zobrazí jako sloupce v dialogovém okně Připojení sešitu. (Na kartě Data klepněte ve skupině Připojení na možnost Připojení.)

V tomto článku

Možnosti karty Použití

Možnosti karty Definice

Možnosti karty Použití

Nastavení na kartě Použití určuje způsob použití informací o připojení používaných v sešitu.

Ovládací prvky aktualizací

Povolit aktualizaci na pozadí:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete dotaz spustit na pozadí. Chcete-li na dokončení dotazu čekat, zrušte jeho zaškrtnutí. Pokud dotaz spustíte na pozadí, budete moci během zpracování dotazu aplikaci Excel používat.

Obnovovat každých n min:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete povolit automatickou aktualizaci externích dat v pravidelných časových intervalech. Potom zadejte počet minut mezi jednotlivými operacemi aktualizace. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zakážete automatickou aktualizaci externích dat.

Aktualizovat data při otevření souboru:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete při otevření sešitu automaticky aktualizovat externí data. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude sešit otevřen okamžitě bez aktualizace externích dat.

Odebrat data z externí oblasti dat před uložením sešitu:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete sešit uložit s definicí dotazu, ale bez uložení externích dat. Pokud chcete sešit uložit s definicí dotazu i s daty, zrušíte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je k dispozici až po zaškrtnutí políčka Aktualizovat data při otevření souboru.

Formátování serveru OLAP

Určuje, zda jsou následující formáty serveru OLAP načteny ze serveru a zobrazeny s daty.

Formát čísla:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka povolíte nebo zakážete formátování čísla, například na formát měny, data nebo času.

Řez písma:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat řezy písma, například tučné písmo, kurzívu nebo přeškrtnuté písmo.

Barva výplně:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat barvy výplně.

Barva textu:    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat barvy textu.

Podrobnosti objektu OLAP

Maximální počet záznamů k načtení:    Zadáním čísla v rozmezí od 1 do 10 000 zadejte maximální počet záznamů, které chcete načíst při rozbalení úrovně dat v hierarchii.

Jazyk

Načíst data a chyby v jazyce zobrazení sady Office (pokud je k dispozici):    Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat načtení přeložených dat a chyb ze serveru OLAP (pokud existují).

Začátek stránky

Možnosti karty Definice

Nastavení na kartě Definice určuje, jak jsou definovány informace o připojení, a zdroj informací o připojení – sešit nebo soubor připojení.

Typ připojení    Zobrazí typ připojení, které se používá, například Office Data Connection nebo Aplikace Microsoft Access Database.

Soubor připojení:    Zobrazí aktuální soubor připojení, který se používá k uložení aktuálních informací o připojení, a umožňuje přepnout na revidovaný nebo nový soubor připojení. Pokud je toto pole prázdné, nebyl soubor připojení nikdy použit nebo byl použit a následně upraven tak, že bylo přerušeno propojení na soubor připojení.

Chcete-li obnovit propojení se souborem připojení, například v případě, že byl soubor aktualizován a chcete používat jeho novou verzi, nebo změnit aktuální připojení a použít jiný soubor připojení, klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se dialogové okno Vybrat zdroj dat. Potom můžete vybrat revidovaný či jiný soubor připojení nebo vytvořit nový soubor připojení, a to kliknutím na tlačítko Nový zdroj, které spustí Průvodce datovým připojením.

Poznámka : Přesvědčte se, zda nový soubor připojení odpovídá objektu, který datové připojení obsahuje. Propojení lze změnit, nelze však přepínat připojení mezi následujícími objekty:

 • kontingenční tabulka nebo graf OLAP,

 • kontingenční tabulka nebo graf jiné než OLAP,

 • tabulka aplikace Excel,

 • textový soubor,

 • tabulka XML,

 • webový dotaz na webovou stránku.

Vždy použít soubor připojení:    Zaškrtnutím tohoto políčka lze zajistit, aby se vždy při zobrazení nebo aktualizaci dat používala aktuální verze souboru připojení. Pokud chcete používat informace o připojení v sešitě aplikace Excel, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Důležité : Jestliže soubor připojení není k dispozici, budou se v aplikaci Excel používat informace o připojení uložené v sešitě. Pokud chcete zajistit, aby byla vždy použita aktuální verze souboru připojení, zkontrolujte, zda je soubor připojení přístupný a dostupný.

Připojovací řetězec:    Zobrazí informace o aktuálním připojení v podobě připojovacího řetězce. Pomocí připojovacího řetězce lze ověřit všechny informace o připojení a upravit konkrétní informace o připojení, které nelze změnit prostřednictvím dialogového okna Vlastnosti připojení.

Uložit heslo:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete do souboru připojení uložit uživatelské jméno a Heslo. Uložené heslo není šifrováno. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nutné se při prvním otevření souboru připojení přihlásit ke zdroji dat, pokud je uživatelské jméno a heslo požadováno. Toto zaškrtávací políčko se nepoužívá pro data načítaná z textového souboru nebo webového dotazu.

Poznámka zabezpečení : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Typ příkazu:    Vyberte jeden z následujících typů příkazů:

 • SQL,

 • Tabulka,

 • Výchozí

Pokud se jedná o připojení ke zdroji dat OLAP, zobrazí se položka Krychle, avšak nelze změnit typ příkazu.

Text příkazu:     Určuje data vrácená na základě typu příkazu. Pokud je typem příkazu Tabulka, zobrazí se název tabulky. Pokud je typem příkazu SQL, zobrazí se dotaz SQL použitý k zadání vrácených dat. Chcete-li změnit text příkazu, klepněte na něj v poli a upravte jej.

Služba Excel Services:    Klepnutím na tlačítko Nastavení ověřování zobrazíte dialogové okno Nastavení ověření služby Excel Services a budete moci zvolit způsob ověřování při přístupu ke zdroji dat, který je připojen k sešitu a zobrazen v rámci služby Excel Services. Vyberte jednu z následujících možností pro přihlášení ke zdroji dat:

 • Ověřování systému Windows:    Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít uživatelské jméno a heslo systému Windows aktuálního uživatele. Jde o nejbezpečnější metodu, v případě velkého počtu uživatelů však může negativně ovlivnit výkon.

 • SSS    Tato možnost slouží k použití služby Zabezpečené úložiště a pak zadejte odpovídající identifikační řetězec do textového pole ID služby Zabezpečené úložiště. Správce webu můžete nakonfigurovat webem služby SharePoint k používání služby Zabezpečené úložiště databáze, kde mohou být uloženy uživatelské jméno a heslo. Tento postup může být nejefektivnější kdy jsou mnoho uživatelů.

 • Žádné:    Výběrem této možnosti určíte, že se pro ověřování mají použít informace uložené v řetězci připojení, například zaškrtnete-li políčko Uložit heslo.

  Poznámka zabezpečení : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Poznámka : Toto nastavení ověřování je používáno pouze službami Microsoft Excel Services, nikoli aplikací Excel. Chcete-li, aby byl při otevření sešitu v aplikaci Excel i ve službách Excel Services zajištěn přístup ke stejným datům, zkontrolujte, zda je nastavení ověřování pro připojení v aplikaci Excel i ve službách Excel Services stejné.

Upravit dotaz:    Na toto tlačítko klepněte v případě, že chcete změnit dotaz používaný k načtení dat ze zdroje dat. V závislosti na typu zdroje dat se zobrazí některá z následujících možností:

 • Průvodce datovým připojením pro připojení OLEDB souboru ODC (Office Data Connection) (s příponou .odc),

 • aplikace Microsoft Query pro připojení ODBC,

 • dialogové okno Upravit webový dotaz pro webovou stránku,

 • Průvodce importem textu pro textový soubor.

Poznámka : Pokud jsou informace o připojení aktuálně propojeny na soubor připojení, nelze dotaz upravovat.

Parametry    Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte dialogovému oknu Parametry a úprava parametr informací pro připojení aplikace Microsoft Query nebo webového dotazu.

Exportovat soubor připojení:    Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno Uložit soubor umožňující uložit aktuální informace připojení do souboru připojení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×