Vlastnosti dimenze Entita v procesech konsolidace v Obchodním modelování pro Plánovací službu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Konsolidace provedené na finančním modelu s výpočty podílů jsou někdy označovány jako statutární konsolidace nebo konsolidace s podíly. Chcete-li provést konsolidaci s podíly, modelátor musí vytvořit strukturu dimenze entity, která má speciální, dvouúrovňovou hierarchii. Tato struktura má jednu nadřazenou entitu, obvykle vlastnící společnost. Všechny ostatní entity jsou první podřízené úrovně tohoto nadřazeného objektu. Tato struktura je potřebná k provádění výpočtů, které vypočítají správně celkové procento vlastnictví.

Informace o tom, jak vytvořit tuto strukturu, najdete v tématu Jak nastavím model pro výpočet a konsolidaci podílů?

Poznámka :  Entity, které nejsou zahrnuty v hierarchii, se nezobrazí v datové krychli. Nebude možné zadat data pro tyto entity.

Proces konsolidace eliminuje data pro všechny entity, které jsou v hierarchii, ale nemají informace o podílech. To znamená, že proces neobsahuje data z těchto entit v konsolidovaných výsledcích.

Postupné konsolidace pro víceúrovňové hierarchie

Pokud chcete spustit konsolidaci s podíly, ale situace vaší firmy vyžaduje hierarchii entit s více než dvěma úrovněmi, můžete provádět postupnou konsolidaci. Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint podporuje postupné konsolidace pomocí více modelů. Pokud použijete samostatné modely, můžete spustit samostatnou úlohu výpočtu podílů pro každý nadřazený objekt na každé úrovni. Pak můžete přesunout konsolidovaná data z každé fáze pomocí procesu, například asociaci modelu pro spuštění úlohy přesunu dat.

Informace o tom najdete v tématu Jak vytvořit asociaci pro přesun dat mezi modely?

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×