Vlastnosti databáze pro obrazec Typ (Definice)

Tyto možnosti slouží k vytvoření pojmenovaných a nepojmenovaných typů řádků, které se chovají jako opětovně použitelné definice typů tabulek a zobrazení.

Pojmenované typy řádků jsou založeny na specifikaci SQL tabulek nazývaných typové tabulky a jsou v rámci systému identifikovány jako úložiště trvalých typů. Nepojmenované typy řádků jako úložiště trvalých typů identifikovány nejsou.

Typy řádků vytvářejí složené datové typy, které lze používat v modelech implementovaných u objektově-relačních databází. Typ řádku může být zadán jako datový typ.

Název

Zadejte název složeného typu, který se zobrazí na kartě Datový typ dialogového okna Vlastnosti sloupce a v okně Typy.

Ve výchozím nastavení je k názvu přidána přípona rozlišující jeho typ na základě volby vybrané ve skupinovém rámečku Složený typ.

Typ pojmenovaného řádku

Klepnutím na tento přepínač určíte, že daný typ nebude představovat alias žádného jiného typu.

Odlišný typ

Klepnutím na tento přepínač určíte, že daný typ bude založen na jiném typu a bude reprezentován stejně jako typ, na kterém je založen, ale bude svým vlastním zcela odlišným typem.

Po klepnutí na tento přepínač nebude možné vybrat možnosti v kategorii Pole.

Doména

Klepnutím na tento přepínač určíte, že daný typ bude představovat alias jiného typu. Je to nepřímá reprezentace stejného typu.

Po klepnutí na tento přepínač nebude možné vybrat možnosti v kategorii Pole.

Poznámka : Klepnete-li na přepínač Doména, bude k dispozici rozevírací seznam Typ kolekce aliasu.

Typ kolekce aliasu (zobrazeno pouze po klepnutí na přepínač Doména)

Výběrem příslušné položky určíte, zda bude hodnotu atributu představovat kolekce jedné hodnoty, množiny, seznamu či multimnožiny. V relačních databázích je každý typ kolekce atributu představován jednou hodnotou. Objektově-relační databáze umožňují zadat další typy kolekcí.

Jedna hodnota (sloupec):  Typ kolekce je naplněn jednou hodnotou. Dotaz záznamu s typem kolekce Jedna hodnota vrátí jednu hodnotu (například 1, a, řetězec1).

Množina:  Typ kolekce je naplněn množinou hodnot stejného datového typu. Dotaz záznamu s typem kolekce Množina vrátí množinu hodnot (například {1, 2, 3, 4}, {a, b, c}, {řetězec1, řetězec2, řetězec3}).

Seznam:  Typ kolekce je naplněn seznamem hodnot stejného datového typu. Dotaz záznamu s typem kolekce Seznam vrátí seznam hodnot (například (3, 2, 1, 4), (b, a, c), (řetězec2, řetězec1, řetězec3). Na rozdíl od množin a multimnožin, u kterých se pořadí nepředpokládá, je u tohoto typu pořadí důležité.

Multimnožina:  Typ kolekce je naplněn multimnožinou hodnot stejného datového typu. Dotaz záznamu s typem kolekce Multimnožina vrátí multimnožinu hodnot (například {1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4}, {a, b, b, b, c}, {řetězec1, řetězec2, řetězec2, řetězec3}).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×