Vlastnosti databáze pro obrazec Kategorie (Definice)

Pomocí těchto možností lze definovat atribut diskriminátoru kategorie u nadřazené tabulky. Při použití kategorie je vytvořen vztah cizího klíče mezi nadřazenou tabulkou a podřízenými tabulkami připojenými k obrazci Kategorie.

Tabulky kategorie představují podtypy nadřazené tabulky. Například záznam zaměstnance (obecná nadřazená tabulka) může obsahovat sloupec s údaji o typu pracovního místa (diskriminátor kategorie). Entitami kategorie mohou v tomto případě být například inženýr, technik a správce.

Obsahuje-li tabulka kategorie veškeré možné podtypy, je považována za úplnou. Jestliže obsahuje pouze některé možné podtypy, je považována za neúplnou.

Žádný

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete jako diskriminátor kategorie nastavit dostupný atribut. Ve výchozím nastavení není ke kategorii při vytvoření přiřazen jako diskriminátor kategorie žádný atribut.

Tento atribut

Ve výchozím nastavení není jako diskriminátor kategorie vybrán žádný atribut. Je třeba vybrat atribut, aby bylo při vytváření možné model ověřit.

Kategorie je úplná

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že daná kategorie (podtyp své nadřazené tabulky) je považována za jednu z konečné množiny podřízených tabulek, které jsou všechny zastoupeny v tomto modelu.

Pokud víte, že některá z větví nadřazené tabulky vede k podřízené tabulce, která není v tomto modelu obsažena, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×