Vlastnosti databáze pro obrazec Entita (Primární ID)

Pomocí těchto možností můžete upravit, definovat nebo odstranit primární klíče ze seznamu dostupných sloupců a určit, zda má být pro primární klíče vytvořen index.

Při prvním zobrazení této kategorie je možné zobrazit všechna data primárního klíče tabulky. Kategorii je následně možné použít k vytvoření nebo změně primárního klíče či jeho fyzického názvu a také k přidání indexu k primárnímu klíči.

Sloupce k dispozici

Obsahuje seznam všech sloupců aktuální tabulky, které lze použít k vytvoření primárního klíče.

Generovat jako

Klepnutím na příslušnou položku určíte, zda má být sloupec používán jako primární klíč, alternativní klíč nebo nejedinečný index.

Poznámka : Aplikace Microsoft Office Visio vyžaduje zadání klíče k provedení logického ověření. Klepnutím na položku Žádný klíč umožníte provést logické ověření modelu stejně, jako kdyby sloupec byl klíčem, aniž by bylo nutné generovat skutečný klíč v databázi.

Vytvořit index

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte indexování primárního klíče.

Většina databázových systémů vyžaduje index u každého primárního klíče. Index je často přidružen k fyzickému názvu primárního klíče.

Přidat >

Klepnutím přesunete vybraný sloupec ze seznamu Sloupce k dispozici do seznamu Sloupce primárního ID.

< Odebrat

Klepnutím přesunete vybranou součást primárního klíče ze seznamu Sloupce primárního ID do seznamu Sloupce k dispozici.

Odebrat vše

Klepnutím přesunete všechny součásti primárního klíče ze seznamu Sloupce primárního ID do seznamu Sloupce k dispozici.

Sloupce primárního ID

Obsahuje seznam sloupců, které představují součásti primárního klíče.

Fyzický název

Zadejte název primárního klíče tak, jak je vyžadován cílovou databází.

Fyzický název by měl být obecný, například Primární_klíč nebo Primární_klíč_3. Název je specifický pro cílovou databázi a je nutné, aby vyhovoval jejím požadavkům.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×