Vlastnosti databáze pro obrazec Entita (Indexy)

Pomocí těchto možností lze pro vybranou tabulku definovat index a upravit jeho vlastnosti.

Můžete například upravit název indexu, změnit možnosti indexu, změnit uspořádání sloupců v indexu nebo nastavit rozšířené atributy indexu. Rozšířené atributy indexu jsou specifické pro daný ovladač a nejsou podporovány všemi systémy správy databáze (DBMS).

Aplikace Microsoft Office Visio automaticky vytváří k primárním klíčům jedinečné indexy.

Název indexu

Klepněte na existující index, který chcete upravit.

Typ indexu

Klepnutím na příslušnou položku určete typ indexu:

  • Pouze nejedinečný index,

  • Jedinečný index s omezením nahoře,

  • Pouze jedinečný index,

  • Pouze jedinečné omezení.

Nový

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Vytvořit index, ve kterém můžete zadat název vybraného indexu.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný index.

Přejmenovat

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Přejmenovat index, ve kterém můžete změnit název vybraného indexu.

Možnosti

Rozšířené atributy:  Zobrazuje seznam atributů indexu, které byly změněny pomocí tohoto nástroje.

Výchozí ovladač:  Zobrazuje výchozí ovladač databáze aplikace Visio přidružený k ovladači ODBC.

Sloupce k dispozici

Obsahuje seznam sloupců, které lze zahrnout do definice indexu.

Přidat >

Klepnutím přesunete vybrané sloupce ze seznamu Sloupce k dispozici do seznamu Indexovanésloupce.

< Odebrat

Klepnutím přesunete vybrané sloupce ze seznamu Indexované sloupce do seznamu Sloupcek dispozici.

Odebrat vše

Klepnutím přesunete všechny sloupce ze seznamu Indexované sloupce do seznamu Sloupce k dispozici.

Indexované sloupce

Obsahuje seznam sloupců zahrnutých ve vybraném indexu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×