Vlastnosti databáze pro obrazce Kategorie k podřízené tabulce a Vztah (Různé)

Pomocí těchto možností lze zadat typ mohutnosti, určit, zda bude vztah identifikační nebo neidentifikační a zda bude volitelný.

Poznámka : Chcete-li zobrazit nastavení mohutnosti u modelu, který používá zápis IDEF1X, zaškrtněte políčko Mohutnost (IDEF1X) na kartě Vztah dialogového okna Možnosti dokumentu databáze.

Žádná a více

Klepnutím na tento přepínač u modelů IDEF1X určíte, že ve vztahu může být jak žádná, tak více instancí entity.

Jedna a více

Klepnutím na tento přepínač u modelů IDEF1X určíte, že ve vztahu bude nejméně jedna instance entity.

Žádná nebo jedna

Klepnutím na tento přepínač u modelů IDEF1X určíte, že v daném vztahu nemůže být více než jedna instance entity.

Přesně jedna

Klepnutím na tento přepínač u modelů IDEF1X určíte, že v daném vztahu bude přesně jedna instance entity.

Rozsah

Klepnutím na tento přepínač u modelů IDEF1X určíte, že ve vztahu nemůže být méně ani více instancí entity, než je uvedeno v polích Nejméně a Nejvýše.

Nejméně:  U modelů IDEF1X zadejte minimální počet instancí entity, které mohou být ve vztahu.

Nejvýše:  U modelů IDEF1X zadejte maximální počet instancí entity, které mohou být ve vztahu.

Identifikační

Klepnutím na tento přepínač určíte vztah jako identifikační, kde vztah cizího klíče bude v podřízené tabulce obsahovat komponentu primárního klíče.

Část primárního klíče podřízené tabulky tvoří také část primárního klíče nadřazené tabulky.

Neidentifikační

Klepnutím na tento přepínač určíte vztah jako neidentifikační, kde vztah cizího klíče nebude v podřízené tabulce obsahovat komponentu primárního klíče.

Část primárního klíče nadřazené tabulky, kterou sdílí podřízená tabulka, netvoří část primárního klíče podřízené tabulky.

Volitelné

Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že je možné používat hodnoty NULL v připojeném atributu.

Hodnoty NULL lze použít pouze tehdy, je-li vztah neidentifikační (není součástí primárního klíče).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×