Vlastnosti databáze pro obrazce Entita a Zobrazení (Definice)

Pomocí těchto možností můžete zadat fyzický a konceptuální název tabulky a určit, zda mají být dané názvy při práci s touto tabulkou synchronizovány.

Můžete zadat hodnotu oboru názvů tabulky a odlišit ji tak od podobně pojmenovaných tabulek v modelu.

Tato kategorie zobrazuje také informace o vlastníkovi databáze a cestě ke zdrojové databázi uvedené hostitelským systémem správy databáze (DBMS). Rozevírací seznam Definiční typ je k dispozici pouze tehdy, je-li tabulka prázdná. Je v něm uveden seznam všech složených datových typů umožňujících vytvoření typové tabulky.

Fyzický název

Zadejte název tabulky tak, jak bude zobrazen v databázi.

Konceptuální název

Zadejte název tabulky tak, jak bude zobrazen při konceptuálním modelování.

Obor názvů

Zadejte hodnotu sloužící k dalšímu rozlišení mezi jinak shodně pojmenovanými prvky modelu, jako jsou například prvky v databázích Oracle.

Vlastník

Zobrazuje informace určené pouze pro čtení o vlastníkovi vybrané tabulky, kterého uvádí během procesu zpětné analýzy hostitelský systém DBMS.

Zdrojová databáze

Zobrazuje název databáze, z níž byla vybraná tabulka extrahována. Název je uveden během procesu zpětné analýzy hostitelským systémem DBMS. Daná hodnota je určena pouze pro čtení.

Definiční typ

Zobrazuje seznam všech složených datových typů umožňujících vytvořit typovou tabulku pro objektově-relační databázi. Rozevírací seznam Definiční typ je k dispozici pouze u prázdné tabulky.

Při psaní synchronizovat názvy

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete při změně konceptuálního nebo fyzického názvu dané názvy synchronizovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×