Vlastnost Zpřístupnit

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame

Objekt FormatCondition

Objekt Page

Objekt CheckBox

Objekt ListBox

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt ObjectFrame

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt OptionButton

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt OptionGroup

Objekt ToggleButton

Vlastnost Zpřístupnit lze použít k nastavení nebo vrácení stavu podmíněného formátování v objektu PodmínkaFormátu. Čtení/zápis Logická hodnota.

výraz.Zpřístupnit

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Nastavením vlastnosti Zpřístupnit je hodnota označující, zda je podmíněné formátování povoleno nebo zakázáno. Hodnota True podmíněné formátování povoluje. Hodnota False podmíněné formátování zakazuje. Výchozím nastavením je hodnota True.

Vlastnost Zpřístupnit je k dispozici pouze při použití kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Pokud je vlastnost Zpřístupnit nastavena na hodnotu True, může být podmíněné formátování zobrazeno v dialogovém okně Podmíněné formátování. Dialogové okno Podmíněné formátování zobrazíte klepnutím na možnost Podmíněné ve skupinovém rámečku Písmo na kartě Návrh (v návrhovém zobrazení) nebo na kartě Formátování (v zobrazení rozložení).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×