Vlastnost .Zobrazit

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Application (Aplikace)

Objekt DataAccessPage (Datová stránka)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Report (Sestava)

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Form (Formulář)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt Section (Sekce)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Label (Popisek)

Objekt Page (Stránka)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt Line (Čára)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Při použití s objektem Application vrací informaci, zda je aplikace Microsoft Office Access 2007 minimalizována, nebo tento stav nastavuje. Vlastnost .Zobrazit je možné použít také k zobrazení nebo skrytí Formulář, Sestava, Sekce formuláře nebo sestavy, Datová stránka nebo Ovládací prvek. To může být užitečné, chcete-li zachovat přístup k informacím na formuláři, aniž by byl formulář viditelný. Můžete například použít hodnotu ovládacího prvku ve skrytém formuláři jako kritérium pro Dotaz. Logická hodnota pro čtení/zápis; Pravda pro zobrazit/minimalizovat, Nepravda pro nezobrazit/neminimalizovat.

výraz.Zobrazit

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Pro objekt Application:

  • Zobrazit vlastnosti objektu aplikaci můžete nastavit jenom pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA) kód.

  • Když uživatel spustí aplikaci, vlastnosti .ZobrazitUserControl objektu Application se obě nastaví na hodnotu Pravda. Když je vlastnost UserControl nastavena na hodnotu Pravda, vlastnost objektu .Zobrazit nelze nastavit na hodnotu Nepravda.

  • Když je objekt Application vytvořen pomocí funkce Automatizace (dříve nazývané automatizace OLE), vlastnosti .Zobrazit a UserControl objektu se obě nastaví na hodnotu Nepravda.

Pro všechny ostatní objekty:

  • Tuto vlastnost lze nastavit pomocí Seznam vlastností (pro sekce a všechny ovládací prvky s výjimkou konce stránky), Makro nebo jazyka Visual Basic.

  • Pro formuláře, sestavy a datové stránky je nutné tuto vlastnost nastavit pomocí makra nebo jazyka VBA.

  • Pro ovládací prvky lze nastavit výchozí hodnotu této vlastnosti pomocí Výchozí styl ovládacího prvku nebo vlastnosti DefaultControl (výchozí ovládací prvek) v kódu jazyka VBA.

  • Vlastnost .Zobrazit nemá žádný vliv na sloupec v Zobrazení Datový list. Pro určení, zda má být sloupec v zobrazení datového listu viditelný, použijte vlastnost ColumnHidden.

  • Pro skrytí objektu při tisku použijte vlastnost .PodmínkyZobrazení.

  • Vlastnost .Zobrazit je možné použít ke skrytí ovládacího prvku ve formuláři nebo v sestavě zahrnutím vlastnosti do makra nebo událostní procedury, která se spustí při výskytu události Current. Například v sestavě prodejů můžete zobrazit nebo skrýt blahopřejnou zprávu umístěnou vedle celkového součtu měsíčních prodejů prodejce v závislosti na celkovém prodeji.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×