Vlastnost ZměnaDat

Platí pro:

Objekt Form

Vrátí nebo nastaví řetězec označující, které makro, procedura události nebo uživatelem definovaná funkce se spustí v případě, že dojde k události ZměnaDat. Čtení/zápis.

výraz.ZměnaDat

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Platné hodnoty této vlastnosti jsou názevmakra, kde názevmakra je název makra, [Procedura události] označující proceduru události přidruženou k události ZměnaDat pro určitý objekt nebo =názevfunkce(), kde názevfunkce je název uživatelem definované funkce.

Příklad

Následující příklad určuje, že pokud dojde k události ZměnaDat v prvním formuláři aktuálního projektu, měla by se spustit přidružená procedura události.

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×