Vlastnost Změna

Platí pro:

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnost Změna můžete použít k určení, zda byl aktuální záznam po posledním uložení změněn. Můžete se například chtít uživatele dotázat, zda změny provedené v záznamu byly úmyslné, a pokud nebyly, umožnit uživateli přesunutí na další záznam bez uložení těchto změn. Čtení/zápis Logická hodnota.

výraz.Změna

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Změna používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

True

True

Aktuální záznam byl změněn.

False

False

Aktuální záznam nebyl změněn.

Tato vlastnost je k dispozici ve Formulářové zobrazení a v Zobrazení Datový list.

Tuto vlastnost lze nastavit a číst pomocí Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Při uložení záznamu nastaví aplikace Microsoft Office Access 2007 vlastnost Změna na hodnotu False. Pokud uživatel provede v záznamu změny, bude tato vlastnost nastavena na hodnotu True.

Příklad

Následující příklad zpřístupní tlačítko btnUndo po změně dat. Podrutina UndoEdits( ) je volána událostí Po aktualizaci ovládacích prvků textové pole. Klepnutím na zpřístupněné tlačítko btnUndo se obnoví původní hodnota ovládacího prvku pomocí vlastnosti PůvodníHodnota.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×