Vlastnost Změna

Platí pro:

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnost Změna můžete použít k určení, zda byl aktuální záznam po posledním uložení změněn. Můžete se například chtít uživatele dotázat, zda změny provedené v záznamu byly úmyslné, a pokud nebyly, umožnit uživateli přesunutí na další záznam bez uložení těchto změn. Čtení/zápis Logická hodnota.

výraz.Změna

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Změna používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

True

True

Aktuální záznam byl změněn.

False

False

Aktuální záznam nebyl změněn.

Tato vlastnost je k dispozici ve Formulářové zobrazení a v Zobrazení Datový list.

Tuto vlastnost lze nastavit a číst pomocí Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Při uložení záznamu nastaví aplikace Microsoft Office Access 2007 vlastnost Změna na hodnotu False. Pokud uživatel provede v záznamu změny, bude tato vlastnost nastavena na hodnotu True.

Příklad

Následující příklad zpřístupní tlačítko btnUndo po změně dat. Podrutina UndoEdits( ) je volána událostí Po aktualizaci ovládacích prvků textové pole. Klepnutím na zpřístupněné tlačítko btnUndo se obnoví původní hodnota ovládacího prvku pomocí vlastnosti PůvodníHodnota.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub
Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×