Vlastnost ZadáníDat

Platí pro:

Objekt Form

Vlastnost ZadáníDat můžete použít k určení, zda se vázaný Formulář otevře pouze pro zadání dat. Vlastnost ZadáníDat neurčuje, zda mohou být přidány záznamy, určuje pouze, zda budou zobrazeny existující záznamy. Čtení/zápis Logická hodnota.

výraz.ZadáníDat

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost ZadáníDat používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Ano

True

Formulář se otevře se zobrazením prázdného záznamu.

Ne

False

(Výchozí nastavení) Formulář se otevře se zobrazením existujících záznamů.


Poznámka : Vlastnost ZadáníDat lze nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Tuto vlastnost lze nastavit v libovolném zobrazení.

Vlastnost ZadáníDat se projeví pouze v případě, pokud je vlastnost AllowAdditions nastavena na hodnotu Ano.

Poznámka : Pokud je nastaven argument pro režim dat akce OtevřítFormulář, přepíše aplikace Microsoft Office Access 2007 větší počet nastavení vlastností formuláře. Jestliže je argument pro režim dat akce OtevřítFormulář nastaven na hodnotu Úpravy, aplikace Access otevře formulář s následujícím nastavením vlastností:

  • AllowEdits — Ano

  • AllowDeletions — Ano

  • AllowAdditions — Ano

  • ZadáníDat — Ne

Chcete-li předejít tomu, aby akce OtevřítFormulář přepsala některá z těchto existujících nastavení vlastností, vynechejte nastavení argumentu pro režim dat, aplikace Access potom použije nastavení vlastnosti definované ve formuláři.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×