Vlastnost ZáhlavíStránky

Platí pro:

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost ZáhlavíStránky určuje, zda se záhlaví stránky sestavy vytiskne na stejné stránce jako záhlaví sestavy. Bajt pro čtení/zápis.

výraz.Záhlavístránky

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost ZáhlavíStránky používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Všechny stránky

0

(Výchozí nastavení.) Záhlaví stránky se vytiskne na každé stránce sestavy.

Ne se záhlavím sestavy

1

Záhlaví stránky se netiskne na stejné stránce jako záhlaví sestavy.

Ne se zápatím sestavy

2

Záhlaví sestavy se netiskne na stejné stránce jako zápatí sestavy. Aplikace Microsoft Office Access 2007 vytiskne zápatí sestavy na nové stránce.

Ne se záhlavím a zápatím sestavy

3

Záhlaví stránky se netiskne na stránce, která má buď záhlaví nebo zápatí sestavy. Aplikace Access vytiskne zápatí sestavy na nové stránce.


Poznámka : Tyto vlastnosti můžete nastavit pomocí Seznam vlastností, Makro nebo pomocí kódu Visual Basic for Applications (VBA) sestavy.

Vlastnost ZáhlavíStránky lze nastavit v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení stránky.

Aplikace Access obvykle tiskne záhlaví stránky sestavy na každé její stránce, včetně první a poslední.

Chcete-li zobrazit sekce záhlaví a zápatí stránky, klepněte v návrhovém zobrazení na možnost Záhlaví a zápatí stránky ve skupinovém rámečku Zobrazit či skrýt na kartě Rozložení a formát.

Poznámka : U formulářů se záhlaví stránky vždy tiskne na všech stránkách.

Příklad

V následujícím příkladu je vlastnost ZáhlavíStránky sestavy nastavena na hodnotu Ne se záhlavím sestavy. Chcete-li tento příklad spustit, napište následující řádek do ladicího okna sestavy s názvem Sestava1.

Reports!Report1.PageHeader = 1

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×