Vlastnost .Volitelnáhodnota

Platí pro:

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt OptionButton (Přepínací tlačítko)

Objekt ToggleButton (Přepínač)

Každý Ovládací prvek ve Skupina voleb má číselnou hodnotu, kterou lze nastavit pomocí vlastnosti .Volitelnáhodnota. Dlouhý pro čtení/zápis.

výraz.Volitelnáhodnota

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Po výběru ovládacího prvku je skupině možností přiřazeno číslo. Pokud je skupina možností Vázaný ovládací prvek k datovému poli, je v poli uložena hodnota vlastnosti .Volitelnáhodnota vybraného ovládacího prvku.

Například skupina možností Region je vázána k poli Region v Tabulka. Tlačítko Evropa má vlastnost .Volitelnáhodnota nastavenou na hodnotu 1, tlačítko Asie na hodnotu 2 a tlačítko Afrika na hodnotu 3. Po výběru jednoho z těchto tlačítek bude hodnota skupiny možností Region stejná jako hodnota vlastnosti .Volitelnáhodnota nastavená pro vybraný ovládací prvek. V tomto případě, kdy je seznam možností Region vázán k poli Region, se hodnota tohoto pole v tabulce také rovná 2.

Poznámka : Vlastnost .Volitelnáhodnota se vztahuje pouze na ovládací prvky Zaškrtávací políčko, Přepínač a Přepínací tlačítko ve skupině možností.

Vlastnost .Volitelnáhodnota lze nastavit pomocí Seznam vlastností, Makro nebo pomocí kódu Visual Basic for Applications (VBA) ovládacího prvku.

Pokud sami nezměníte hodnotu vlastnosti .Volitelnáhodnota, bude mít první ovládací prvek, který vložíte do seznamu možností, hodnotu 1, druhý ovládací prvek bude mít hodnotu 2 atd.

Vlastnost .Volitelnáhodnota je k dispozici, pouze pokud se ovládací prvek nachází v ovládacím prvku seznam možností. Pokud se zaškrtávací políčko, přepínač nebo přepínací tlačítko nenachází v seznamu možností, nemá ovládací prvek vlastnost .Volitelnáhodnota. Namísto toho má každý takový ovládací prvek vlastnost .Zdrojovládacíhoprvku a hodnota každého ovládacího prvku bude buď Pravda (pokud je vybrán), nebo Nepravda (pokud vybrán není).

Příklad

V následujícím příkladu je uveden způsob, jak nastavit vlastnost .Volitelnáhodnota pro tři přepínače v seznamu možností Způsob přepravy po otevření formuláře. Po výběru přepínače v seznamu možností se zobrazí zpráva s přiřazeným identifikačním číslem přepravce.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×