Vlastnost VýchozíHodnota

Platí pro:

Objekt CheckBox

Objekt OptionGroup

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Objekt ToggleButton

Objekt OptionButton

Určuje hodnotu řetězce, která je při vytvoření nového záznamu automaticky zadána do pole. V tabulce Adresy například můžete nastavit výchozí hodnotu pro pole Město na hodnotu New York. Pokud uživatelé přidají do tabulky záznam, mohou buď přijmout tuto hodnotu, nebo zadat název jiného města. Čtení/zápis.

výraz.VýchozíHodnota

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

  • Vlastnost VýchozíHodnota se nevztahuje na Ovládací prvekZaškrtávací políčko, Přepínač nebo Přepínací tlačítko, pokud jsou ve Skupina voleb. Na vlastní skupinu voleb se však tato vlastnost vztahuje.

  • Vlastnost VýchozíHodnota platí pro všechna pole tabulky, výjimkou jsou pole s typem dat Datový typ Automatické číslo nebo Datový typ Objekt OLE.

Vlastnost VýchozíHodnota určuje text nebo Výraz, který je při vytvoření nového záznamu automaticky zadán do ovládacího prvku nebo pole. Pokud například nastavíte vlastnost VýchozíHodnota pro ovládací prvek Textové pole na hodnotu =Now(), zobrazí ovládací prvek aktuální datum a čas. Maximální délka nastavení vlastnosti VýchozíHodnota je 255 znaků.

Pro ovládací prvek můžete tuto vlastnost nastavit v Seznam vlastností ovládacího prvku. Pro pole tuto vlastnost můžete nastavit v Návrhové zobrazení (v části Vlastnosti pole), v Makro nebo pomocí kódu Visual Basic for Applications (VBA).

V případě kódu jazyka VBA použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti Řetězcový výraz. Následující kód například nastaví vlastnost VýchozíHodnota pro ovládací prvek textové pole s názvem ZpůsobPlatby na hodnotu Hotovost:

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Poznámka : Chcete-li nastavit tuto vlastnost pro pole pomocí kódu jazyka VBA, použijte objekt ADO vlastnosti VýchozíHodnota nebo objekt DAO vlastnosti VýchozíHodnota.

Vlastnost VýchozíHodnota je použita pouze při přidání nového záznamu. Jestliže vlastnost VýchozíHodnota změníte, nebude tato změna automaticky použita pro existující záznamy.

Pokud nastavíte vlastnost VýchozíHodnota pro ovládací prvek formuláře, který je vázaný na pole s definovaným nastavením vlastnosti VýchozíHodnota v tabulce, přepíše nastavení ovládacího prvku nastavení tabulky.

Jestliže ovládací prvek vytvoříte přetažením pole ze Seznam polí, bude pro ovládací prvek ve formuláři použito nastavení vlastnosti VýchozíHodnota pro pole definované v tabulce, přestože nastavení vlastnosti VýchozíHodnota ovládacího prvku zůstane prázdné.

Jeden ovládací prvek může poskytnout výchozí hodnotu pro jiný prvek. Jestliže například nastavíte vlastnost VýchozíHodnota pro ovládací prvek na následující výraz, bude výchozí hodnota ovládacího prvku nastavena na nastavení vlastnosti VýchozíHodnota pro ovládací prvek txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Pokud se ovládací prvky nacházejí ve stejném formuláři, musí být ovládací prvek, který je zdrojem výchozí hodnoty, umístěn v Pořadí ovládacích prvků před ovládacím prvkem obsahujícím tento výraz.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×