Vlastnost Výchozí

Platí pro:

Objekt CommandButton

Objekt CustomControl

Vlastnost Výchozí můžete použít k určení, zda je Příkazové tlačítko výchozím tlačítkem ve Formulář. Čtení/zápis Logická hodnota.

výraz.Výchozí

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Výchozí používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Ano

True

Příkazové tlačítko je výchozím tlačítkem.

Ne

False

(Výchozí nastavení) Příkazové tlačítko není výchozím tlačítkem.

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností příkazového tlačítka, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Pokud je vlastnost Výchozí příkazového tlačítka nastavena na hodnotu Ano a pokud je okno formuláře aktivní, může uživatel zvolit příkazové tlačítko stisknutím klávesy ENTER (pokud Fokus není nastaven na jiném příkazovém tlačítku) nebo klepnutím na příkazové tlačítko.

Pouze jedno příkazové tlačítko ve formuláři může být výchozím tlačítkem. Pokud je vlastnost Výchozí nastavena na hodnotu Ano pro jedno příkazové tlačítko, pro všechna ostatní příkazová tlačítka ve formuláři je potom automaticky nastavena na hodnotu Ne.

tip

Ve formulářích, které umožňují provést nevratné operace, například odstranění, je vhodné nastavit tlačítko Storno jako výchozí příkazové tlačítko. Toto nastavení provedete tak, že pro vlastnost Výchozí i pro vlastnost Storno zvolíte hodnotu Ano.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×