Vlastnost Výška

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Vlastnost Výška (společně s vlastností Šířka) můžete použít k nastavení velikosti objektu na konkrétní rozměry. Všechny objekty uvedené v seznamu Platí pro jsou typu Celé číslo pro čtení/zápis, výjimkou je objekt Sestava, který je typu Long pro čtení/zápis.

výraz.Výška

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

&nbspPoznámky

Vlastnost Výška se týká pouze oddílů formuláře a sestavy, netýká se Formulář a Sestava.

Zadejte číslo pro požadovanou výšku v aktuálních měrných jednotkách. Chcete-li použít měrnou jednotku odlišnou od nastavení v dialogovém okně Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows, určete jednotku, například cm nebo palec (5 cm nebo 3 palce).

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností objektu, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Pro ovládací prvky můžete nastavit výchozí hodnotu této vlastnosti pomocí Výchozí styl ovládacího prvku nebo vlastnosti Výchozí ovládací prvek v kódu jazyka VBA.

Chcete-li nastavit hodnotu této vlastnosti pomocí kódu jazyka VBA, použijte Číselný výraz. Hodnoty jsou vyjádřeny v jednotkách Twip.

Pro oddíly sestav nemůžete vlastnost Výška nastavit pomocí makra nebo kódu jazyka VBA při tisku nebo náhledu sestavy. Pro ovládací prvky sestavy můžete vlastnost Výška při tisku nebo náhledu sestavy nastavit pouze pomocí makra nebo Obslužná procedura události určené v nastavení vlastnosti události OnFormat oddílu.

Tuto vlastnost objektu nemůžete nastavit, jakmile byl spuštěn proces tisku. Například pokus o nastavení vlastnosti Výška v události sestavy Tisk vygeneruje chybu.

Aplikace Microsoft Office Access 2007 nastaví vlastnost Výška automaticky při vytvoření ovládacího prvku, při nastavení rozměrů ovládacího prvku nebo při nastavení velikosti okna v Návrhové zobrazení nebo Návrhové zobrazení.

Výška oddílů je měřena od vnitřních částí jejich okrajů. Výška ovládacích prvků je měřena od středu jejich okrajů tak, aby byly ovládací prvky s různými šířkami okrajů správně zarovnány. Okraje formulářů a sestav lze nastavit klepnutím na možnost Okraje na kartě Rozložení stránky.

Poznámka : Chcete-li nastavit umístění objektu nahoře a vlevo, použijte vlastnosti Vlevo a Nahoře.

Příklad

Následující kód změní příkazové tlačítko na čtvercové příkazové tlačítko o velikosti 2,5 x 2,5 cm (1 x 1 palec) (výchozí měrnou jednotkou kódu VBA je jednotka twip, 1440 jednotek odpovídá jednomu palci):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×