Vlastnost Vázaný sloupec

Platí pro:

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Pokud vyberete Seznam nebo Pole se seznamem, určí vlastnost Vázaný sloupec, které hodnoty Sloupec má aplikace Microsoft Office Access 2007 použít jako hodnotu Ovládací prvek. Pokud je ovládací prvek Vázaný ovládací prvek k Pole, bude hodnota ve sloupci určená vlastností Vázaný sloupec uložena do pole určeného pomocí vlastnosti Zdrojovládacíhoprvku. Čtení/zápis Long.

výraz.Vázanýsloupec

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost Vázaný sloupec používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

0

V Aktuální záznam je uložena hodnota vlastnosti ListIndex, nikoli hodnota sloupce. Hodnota vlastnosti ListIndex na prvním řádku je 0, na druhém řádku je 1 atd. Aplikace Access nastaví vlastnost ListIndex, pokud je vybrána položka ze seznamu nebo z části seznamu pole se seznamem. Nastavení vlastnosti Vázaný sloupec na hodnotu 0 a použití hodnoty vlastnosti ListIndex ovládacího prvku může být užitečné, pokud chcete například ukládat pouze číselné řady.

1 nebo vyšší

(Výchozí hodnota je 1) Hodnota v zadaném sloupci se stane hodnotou ovládacího prvku. Pokud je ovládací prvek vázán k poli, bude toto nastavení uloženo v daném poli v aktuálním záznamu. Vlastnost Vázaný sloupec nelze nastavit na vyšší hodnotu, než je nastavení vlastnosti Počet sloupců.


Vlastnost Vázaný sloupec lze nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

U polí tabulky můžete nastavit tuto vlastnost na kartě Vyhledávání v sekci Vlastnosti poleNávrhové zobrazení pro pole, u nichž je vlastnost Zobrazit ovládací prvek nastavena na hodnotu Pole se seznamem nebo Seznam.

tip

Aplikace Access nastaví vlastnost Vázaný sloupec automaticky po výběru možnosti Průvodce vyhledáváním jako typu dat pro pole v návrhovém zobrazení tabulky.

V kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) nastavte vlastnost Vázaný sloupec pomocí čísla nebo Číselný výraz, který se rovná hodnotě v rozsahu od 0 do hodnoty vlastnosti Počet sloupců.

Poznámky

Sloupec zobrazený nejvíce vlevo v poli se seznamem (sloupec nejvíce vlevo, jehož nastavení vlastnosti Šířky sloupců pro pole se seznamem není 0) obsahuje data zobrazená v části textového pole pole se seznamem ve Formulářové zobrazení nebo v Sestava. Vlastnost Vázaný sloupec určuje, která hodnota sloupce v seznamu textového pole nebo pole se seznamem bude uložena po provedení výběru. To umožňuje zobrazení jiných dat, než která jste uložili jako hodnotu ovládacího prvku.

Poznámka : Jestliže se vázaný sloupec neshoduje se sloupcem zobrazeným v ovládacím prvku nejvíce vlevo (nebo pokud nastavíte vlastnost Vázaný sloupec na hodnotu 0), bude vlastnost Omezit na seznam nastavena na hodnotu Ano.

Aplikace Access používá při vytváření odkazů na sloupce ve vlastnosti Sloupec čísla začínající nulou. To znamená, že první sloupec je určen výrazem Column(0); druhý sloupec je určen výrazem Column(1) atd. Vlastnost Vázaný sloupec však k vytváření odkazů na sloupce používá čísla začínající od 1. To znamená, že pokud je vlastnost Vázaný sloupec nastavena na hodnotu 1, můžete získat přístup k hodnotě uložené v tomto sloupci pomocí výrazu Column(0).

Jestliže je vlastnost Automaticky doplnit nastavena na hodnotu Ano, aplikace Access automaticky doplní během zadávání hodnotu do části textového pole pole se seznamem, která odpovídá hodnotě v seznamu pole se seznamem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×