Vlastnost VýchozíHodnota

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt ToggleButton

Objekt OptionButton

Určuje hodnotu řetězce, která je při vytvoření nového záznamu automaticky zadána do pole. V tabulce Adresy například můžete nastavit výchozí hodnotu pro pole Město na hodnotu New York. Pokud uživatelé přidají do tabulky záznam, mohou buď přijmout tuto hodnotu, nebo zadat název jiného města. Čtení/zápis.

výraz.VýchozíHodnota

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

  • Vlastnost VýchozíHodnota nevztahuje Zaškrtávací políčko, Přepínač nebo Přepínací tlačítko ovládací prvky na Skupina voleb. Ale platí pro skupinu voleb jako celek.

  • Vlastnost VýchozíHodnota platí pro všechny pole tabulky s výjimkou polí jako datový typ Automatické číslo nebo objekt OLE.

Vlastnost VýchozíHodnota určuje text nebo Výraz, který je při vytvoření nového záznamu automaticky zadán do ovládacího prvku nebo pole. Pokud například nastavíte vlastnost VýchozíHodnota pro ovládací prvek Textové pole na hodnotu =Now(), zobrazí ovládací prvek aktuální datum a čas. Maximální délka nastavení vlastnosti VýchozíHodnota je 255 znaků.

Ovládací prvek nastavit tuto vlastnost ovládacího prvku Seznam vlastností. Pro pole můžete nastavit tuto vlastnost v návrhovém zobrazení tabulky (v části Vlastnosti pole), v Makro nebo pomocí Visual Basic for Applications (VBA) kód.

V případě kódu jazyka VBA použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti Řetězcový výraz. Následující kód například nastaví vlastnost VýchozíHodnota pro ovládací prvek textové pole s názvem ZpůsobPlatby na hodnotu Hotovost:

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Poznámka : Chcete-li nastavit tuto vlastnost pro pole pomocí kódu jazyka VBA, použijte objekt ADO vlastnosti VýchozíHodnota nebo objekt DAO vlastnosti VýchozíHodnota.

Vlastnost VýchozíHodnota je použita pouze při přidání nového záznamu. Jestliže vlastnost VýchozíHodnota změníte, nebude tato změna automaticky použita pro existující záznamy.

Pokud jste nastavili vlastnost VýchozíHodnota ovládacích prvků formuláře, který má vazbu na pole, ve kterém taky výchozíhodnotu vlastnost nastavení definovaný v tabulce, nastavení ovládacího prvku přepíše nastavení pro tabulku.

Jestliže ovládací prvek vytvoříte přetažením pole ze Seznam polí, bude pro ovládací prvek ve formuláři použito nastavení vlastnosti VýchozíHodnota pro pole definované v tabulce, přestože nastavení vlastnosti VýchozíHodnota ovládacího prvku zůstane prázdné.

Jeden ovládací prvek může poskytnout výchozí hodnotu pro jiný prvek. Jestliže například nastavíte vlastnost VýchozíHodnota pro ovládací prvek na následující výraz, bude výchozí hodnota ovládacího prvku nastavena na nastavení vlastnosti VýchozíHodnota pro ovládací prvek txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Pokud se ovládací prvky nacházejí ve stejném formuláři, musí být ovládací prvek, který je zdrojem výchozí hodnoty, umístěn v Pořadí ovládacích prvků před ovládacím prvkem obsahujícím tento výraz.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×