Vlastnost Výška

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt Section (Sekce)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Line (Čára)

Objekt Page (Stránka)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Report (Sestava)

Objekt ToggleButton

Vlastnost Výška (společně s vlastností Šířka) můžete použít k nastavení velikosti objektu na konkrétní rozměry. Všechny objekty uvedené v seznamu Platí pro jsou typu Celé číslo pro čtení/zápis, výjimkou je objekt Sestava, který je typu Long pro čtení/zápis.

výraz.Výška

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

&nbspPoznámky

Vlastnost Výška platí jenom pro oddíly formulářů a sestav, formulářů a sestav.

Zadejte číslo pro požadovanou výšku v aktuálních měrných jednotkách. Chcete-li použít měrnou jednotku odlišnou od nastavení v dialogovém okně Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows, určete jednotku, například cm nebo palec (5 cm nebo 3 palce).

Tato vlastnost můžete nastavit pomocí objektu Seznam vlastností, Makro nebo Visual Basic kódem Applications (VBA).

Pro ovládací prvky můžete nastavit výchozí hodnotu této vlastnosti pomocí Výchozí styl ovládacího prvku nebo vlastnosti Výchozí ovládací prvek v kódu jazyka VBA.

V jazyce VBA umožňuje Číselný výraz nastavte hodnotu této vlastnosti. Hodnoty jsou vyjádřeny v twipech.

Pro oddíly sestav nemůžete vlastnost Výška nastavit pomocí makra nebo kódu jazyka VBA při tisku nebo náhledu sestavy. Pro ovládací prvky sestavy můžete vlastnost Výška při tisku nebo náhledu sestavy nastavit pouze pomocí makra nebo Obslužná procedura události určené v nastavení vlastnosti události OnFormat oddílu.

Tuto vlastnost objektu nemůžete nastavit, jakmile byl spuštěn proces tisku. Například pokus o nastavení vlastnosti Výška v události sestavy Tisk vygeneruje chybu.

Microsoft Office Access 2007 automaticky nastaví vlastnost Výška při vytváření nebo velikost ovládacího prvku nebo při nastavení velikosti okna v návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy návrhové zobrazení.

Výška oddílů je měřena od vnitřních částí jejich okrajů. Výška ovládacích prvků je měřena od středu jejich okrajů tak, aby byly ovládací prvky s různými šířkami okrajů správně zarovnány. Okraje formulářů a sestav lze nastavit klepnutím na možnost Okraje na kartě Rozložení stránky.

Poznámka : Chcete-li nastavit umístění objektu nahoře a vlevo, použijte vlastnosti Vlevo a Nahoře.

Příklad

Následující kód změní příkazové tlačítko na čtvercové příkazové tlačítko o velikosti 2,5 x 2,5 cm (1 x 1 palec) (výchozí měrnou jednotkou kódu VBA je jednotka twip, 1440 jednotek odpovídá jednomu palci):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×