Vlastnost Vázaný sloupec

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt ListBox (Seznam)

Když vyberete jednotlivé výběru z Seznam nebo Pole se seznamem, vlastnost vázaný sloupec , bude Microsoft Office Access 2007 hodnoty sloupců, které chcete použít jako hodnotu Ovládací prvek. Pokud ovládací prvek vázaný na Pole, ukládají se hodnotu ve sloupci nastavil vlastnost vázaný sloupec do pole s názvem ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku . Pro čtení i zápis dlouhé.

výraz.Vázanýsloupec

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost Vázaný sloupec používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

+

V Aktuální záznam je uložena hodnota vlastnosti ListIndex, nikoli hodnota sloupce. Hodnota vlastnosti ListIndex na prvním řádku je 0, na druhém řádku je 1 atd. Aplikace Access nastaví vlastnost ListIndex, pokud je vybrána položka ze seznamu nebo z části seznamu pole se seznamem. Nastavení vlastnosti Vázaný sloupec na hodnotu 0 a použití hodnoty vlastnosti ListIndex ovládacího prvku může být užitečné, pokud chcete například ukládat pouze číselné řady.

1 nebo vyšší

(Výchozí hodnota je 1) Hodnota v zadaném sloupci se stane hodnotou ovládacího prvku. Pokud je ovládací prvek vázán k poli, bude toto nastavení uloženo v daném poli v aktuálním záznamu. Vlastnost Vázaný sloupec nelze nastavit na vyšší hodnotu, než je nastavení vlastnosti Počet sloupců.


Vlastnost vázaný sloupec můžete nastavit pomocí ovládacího prvku Seznam vlastností, Makro nebo Visual Basic kódem Applications (VBA).

U polí v tabulce můžete nastavit tuto vlastnost na kartě vyhledávání v části Vlastnosti pole v tabulce návrhového zobrazení pro pole s vlastností Zobrazit ovládací prvek nastavenou na Pole se seznamem nebo Seznamu.

tip

Access automaticky nastaví vlastnost Vázaný sloupec, když jako datového typu pro pole v návrhovém zobrazení tabulky vyberete Průvodce vyhledáváním.

V kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) nastavte vlastnost Vázaný sloupec pomocí čísla nebo Číselný výraz, který se rovná hodnotě v rozsahu od 0 do hodnoty vlastnosti Počet sloupců.

Poznámky

Sloupec zobrazený nejvíce vlevo v poli se seznamem (sloupec nejvíce vlevo, jehož nastavení vlastnosti Šířky sloupců pro pole se seznamem není 0) obsahuje data zobrazená v části textového pole pole se seznamem ve Formulářové zobrazení nebo v Sestava. Vlastnost Vázaný sloupec určuje, která hodnota sloupce v seznamu textového pole nebo pole se seznamem bude uložena po provedení výběru. To umožňuje zobrazení jiných dat, než která jste uložili jako hodnotu ovládacího prvku.

Poznámka : Jestliže se vázaný sloupec neshoduje se sloupcem zobrazeným v ovládacím prvku nejvíce vlevo (nebo pokud nastavíte vlastnost Vázaný sloupec na hodnotu 0), bude vlastnost Omezit na seznam nastavena na hodnotu Ano.

Aplikace Access používá při vytváření odkazů na sloupce ve vlastnosti Sloupec čísla začínající nulou. To znamená, že první sloupec je určen výrazem Column(0); druhý sloupec je určen výrazem Column(1) atd. Vlastnost Vázaný sloupec však k vytváření odkazů na sloupce používá čísla začínající od 1. To znamená, že pokud je vlastnost Vázaný sloupec nastavena na hodnotu 1, můžete získat přístup k hodnotě uložené v tomto sloupci pomocí výrazu Column(0).

Jestliže je vlastnost Automaticky doplnit nastavena na hodnotu Ano, aplikace Access automaticky doplní během zadávání hodnotu do části textového pole pole se seznamem, která odpovídá hodnotě v seznamu pole se seznamem.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×