Vlastnost Uzamknout

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt OptionButton (Přepínací tlačítko)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt ToggleButton (Přepínač)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Vlastnost Uzamknout určuje, zda lze v ovládacím prvku ve formulářovém zobrazení upravovat data. Logická hodnota pro čtení/zápis.výraz.Uzamknout

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Uzamknout používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

Pravda

(Výchozí hodnota pro rámečky nevázaného objektu.) Ovládací prvek pracuje normálně, avšak neumožňuje upravovat, přidávat nebo mazat data.

Ne

Nepravda

(Výchozí hodnota pro všechny ovládací prvky kromě rámečků nevázaného objektu.) Ovládací prvek pracuje normálně a umožňuje upravovat, přidávat nebo mazat data.

Nastavení těchto vlastností formuláře Seznam vlastností, Makro nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

Vlastnost Uzamknout lze použít k ochraně dat v Pole nastavením atributu pouze pro čtení. Například můžete chtít, aby ovládací prvek zobrazoval pouze informace bez možnosti jejich úprav nebo můžete chtít uzamknout ovládací prvek do té doby, dokud není splněna konkrétní podmínka.

Příklad

Následující příklad ukazuje přepínání vlastnosti Zpřístupnit příkazového tlačítka a vlastností ovládacího prvku Zpřístupnit a Uzamknout podle typu zaměstnance zobrazeného v aktuálním záznamu. Pokud je zaměstnanec manažer, je tlačítko Podrobnosti základního platu aktivní a ovládací prvek Osobní údaje je odemknut a je aktivní.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×