Vlastnost TripleState

Platí pro:

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Vlastnost TripleState je možné použít pro určení, jak má Zaškrtávací políčko, Přepínací tlačítko nebo Přepínač zobrazovat hodnoty Null. Logická hodnota pro čtení/zápis.

výraz.TripleState

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

VlastnostTripleState používá následující nastavení:

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

Pravda

Ovládací prvek bude cyklicky přecházet mezi stavy pro hodnoty Ano, Ne a Null. Je-li vlastnost ovládacího prvku Hodnota nastavena na Null, zobrazuje se jako šedý.

Ne

Nepravda

(Výchozí nastavení) Ovládací prvek bude cyklicky přecházet mezi stavy pro hodnoty Ano a Ne. Hodnoty Null se zobrazí stejně jako hodnoty Ne.


Poznámka : Vlastnost TripleState je možné nastavit pomocí Seznam vlastností ovládacího prvku, Makro nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Tuto vlastnost lze nastavit v libovolném zobrazení.

Příklad

V následujícím příkladu se zobrazí zpráva podrobně popisující stav zaškrtávacího políčka s názvem „Check1“ ve formuláři „frmOperations“.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×