Vlastnost TripleState

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Použít vlastnost TripleState můžete určit, jak se bude zobrazovat Zaškrtávací políčko, Přepínací tlačítko nebo Přepínačhodnoty Null. Pro čtení i zápis logické.

výraz.TripleState

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

VlastnostTripleState používá následující nastavení:

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

Pravda

Ovládací prvek bude cyklicky přecházet mezi stavy pro hodnoty Ano, Ne a Null. Je-li vlastnost ovládacího prvku Hodnota nastavena na Null, zobrazuje se jako šedý.

Ne

Nepravda

(Výchozí nastavení) Ovládací prvek bude cyklicky přecházet mezi stavy pro hodnoty Ano a Ne. Hodnoty Null se zobrazí stejně jako hodnoty Ne.


Poznámka : Vlastnost TripleState ovládacího prvku Seznam vlastností, Makro nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

Tuto vlastnost lze nastavit v libovolném zobrazení.

Příklad

V následujícím příkladu se zobrazí zpráva podrobně popisující stav zaškrtávacího políčka s názvem „Check1“ ve formuláři „frmOperations“.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×