Vlastnost TopValues (Nejvyšší hodnoty)

Vlastnost TopValues je možné použít k získání (vrácení) určeného počtu záznamů nebo procenta záznamů splňujících zadaná kritéria. Můžete například požadovat vrácení 10 nejvyšších hodnot nebo nejvyšších 25 procent hodnot v poli.

Poznámka : Vlastnost TopValues je platná pouze pro Přidávací dotaz, Vytvářecí dotaz a Výběrový dotaz dotazy.

Nastavení

Hodnota nastavení vlastnosti TopValues je Datový typ Integer představující přesný počet hodnot pro vrácení nebo číslo následované znakem procenta (%) představující procentuální část záznamů pro vrácení. Chcete-li například vrátit nejvyšších 10 hodnot, nastavte vlastnost TopValues na 10; chcete-li vrátit nejvyšších 10 procent hodnot, nastavte vlastnost TopValues na 10 %.

Tuto vlastnost nelze nastavit přímo v kódu. Nastavuje se v Zobrazení SQLOkno dotazu pomocí klauzule TOP n nebo TOP n PERCENT v Příkaz nebo řetězec SQL.

Vlastnost TopValues lze nastavit také pomocí seznamu vlastností dotazu nebo pomocí pole Nejvyšší hodnoty v části Nástroje na kartě Návrh.

Poznámka : Vlastnost TopValues na seznamu vlastností dotazu a na kartě Návrh je pole se seznamem obsahující seznam hodnot a procentuálních hodnot. Můžete si vybrat jednu z těchto hodnot nebo zadat do pole libovolné platné nastavení.

Poznámky

Obvykle se nastavení vlastnosti TopValues používá společně s řazenými poli. Pole, pro které chcete zobrazit nejvyšší hodnoty, by mělo být první pole zleva se zaškrtnutým políčkem Seřadit v Návrhová mřížka. Vzestupné řazení vrací nejnižší a sestupné řazení nejvyšší záznamy. Zadáte-li, že má být vrácen určitý počet záznamů, budou vráceny i všechny záznamy s hodnotami rovnými hodnotě v posledním záznamu.

Předpokládejme například, že skupina zaměstnanců má následující celkové obraty:

Obrat

Prodejce

90 000

Hovorková

80 000

Kohoutová

70 000

Nový

70 000

Král

60 000

Horák

50 000

Novák


Nastavíte-li vlastnost TopValues na hodnotu 3 se sestupným řazením v poli Obraty, aplikace Microsoft Office Access 2007 vrátí následující čtyři záznamy:

Obraty

Prodejce

90 000

Hovorková

80 000

Kohoutová

70 000

Nový

70 000

Král


Poznámka : Chcete-li vrátit nejvyšší nebo nejnižší hodnoty bez zobrazení duplicitních hodnot, nastavte vlastnost UniqueValues (Jedinečné hodnoty) v seznamu vlastností dotazu na hodnotu Ano.

Příklad

V následujícím příkladu se řetězec SQL vracející 10 nejdražších výrobků přiřazuje vlastnosti RecordSource (Zdroj záznamů) pro formulář, který těchto deset nejdražších výrobků zobrazí.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×