Vlastnost Top (Nahoře)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt Report (Sestava)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Line (Čára)

Objekt Page (Stránka)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Vlastnost Top (Nahoře) je možné použít k určení umístění objektu ve Formulář nebo v Sestava. Čtení/zápis celého čísla pro všechny objekty uvedené v seznamu Platí pro s výjimkou objektu Sestava, který je jen pro čtení, typu Long.

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Poznámky

Umístění ovládacího prvku je vzdálenost měřená od levého nebo horního okraje k levé nebo horní hraně sekce obsahující ovládací prvek. Když je vlastnost Top nastavena na 0, umístí se hrana ovládacího prvku až k hornímu okraji sekce. Chcete-li použít měrnou jednotku odlišnou od nastavení v dialogovém okně Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows, zadejte jednotku, například cm nebo in (palec) (například 3 cm nebo 2 in).

V jazyce Visual Basic umožňuje Číselný výraz nastavte hodnotu této vlastnosti. Hodnoty jsou vyjádřeny v twipech.

U ovládacích prvků můžete nastavit tuto vlastnost ovládacího prvku Seznam vlastností, Makro nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

Když ovládací prvek posunete, jeho nové nastavení vlastnosti Top bude automaticky zadáno do seznamu vlastností. Když formulář nebo sestavu zobrazíte v náhledu nebo když tisknete formulář, je umístění ovládacího prvku dáno nastavením jeho vlastnosti Top spolu s nastavením okrajů sestavy, které lze provést po klepnutí na položku Okraje na kartě Rozložení stránky.

U sestav je nastavení vlastnosti Top vzdálenost aktuální sekce od horního okraje stránky. Nastavení této vlastnosti se provádí v jednotkách twip. Pomocí této vlastnosti můžete v proceduře události Formát dané sekce určit, jak daleko od horního okraje stránky chcete sekci tisknout.

Příklad

V následujícím příkladu se kontroluje nastavení vlastnosti Top pro aktuální sestavu. Je-li hodnota menší než nastavení minimálního okraje, vlastnosti NextRecord a PrintSection se nastaví na hodnotu Nepravda. Sekce nepostoupí k dalšímu záznamu a následující sekce se nevytiskne.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×