Vlastnost Tiskárna

Platí pro:

Objekt Application (Aplikace)

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vrací nebo nastavuje objekt Tiskárna , který je výchozí tiskárnou aktuálního systému. Čtení/zápis.

výraz.Tiskárna

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Příklad

V následujícím příkladu je první tiskárna v kolekci Tiskárny nastavena jako výchozí pro systém a jsou poskytnuty informace o názvu, ovladačích a portu tiskárny.

Dim prtDefault As Printer
Set Application.Printer = Application.Printers(0)
Set prtDefault = Application.Printer
With prtDefault
MsgBox "Device name: " & .DeviceName & vbCr _
& "Driver name: " & .DriverName & vbCr _
& "Port: " & .Port
End With
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×