Vlastnost Tag (Identifikace)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt Page (Stránka)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Line (Čára)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Report (Sestava)

Objekt Form (Formulář)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt Section (Sekce)

Jsou v ní uloženy informace o Formulář, Sestava, Datová stránka, Sekce nebo Ovládací prvek požadovaném Microsoft Office Access 2007 aplikací. Čtení/zápis, typ Řetězec.

výraz.Tag

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Je možné zadat Řetězcový výraz o délce až 2048 znaků. Výchozí nastavení je Řetězec nulové délky (" ").

Tato vlastnost můžete nastavit pomocí objektu Seznam vlastností, Makro nebo Visual Basic kódem Applications (VBA).

Na rozdíl od jiných vlastností neovlivňuje nastavení vlastnosti Tag žádný z atributů objektu.

Tuto vlastnost je možné použít k přiřazení identifikačního řetězce k objektu, aniž by to mělo vliv na nastavení kterékoliv jiné vlastnosti nebo vyvolalo jiné vedlejší účinky. Vlastnost Tag je užitečná, když je třeba zkontrolovat identitu formuláře, sestavy, datové stránky, sekce nebo ovládacího prvku, které jsou předány proceduře jako proměnná.

Příklad

V následujícím příkladu se vlastnost Tag používá k zobrazení vlastních zpráv o ovládacích prvcích ve formuláři. Pokud má ovládací prvek fokus, zobrazuje se v ovládacím prvku popisek s názvem lblMessage popisný text. Text pro zprávu se zadá nastavením vlastnosti Tag pro každý ovládací prvek na krátký textový řetězec. Když ovládací prvek dostane fokus, jeho vlastnost Tag se přiřadí vlastnosti Caption (Titulek) popisku ovládacího prvku. V tomto příkladu se ve formuláři zobrazuje popisný text pro textové pole s názvem txtDescription a pro příkazové tlačítko s názvem cmdButton.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×