Vlastnost SourceItem (Zdrojová položka)

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Vlastnost SourceItem lze použít pro určení dat v souboru, která se mají Propojení OLE/DDE při vytváření propojeného Objekt OLE. Čtení/zápis, typ Řetězec.

výraz.SourceItem

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost SourceItem je možné použít pro specifikaci dat v jednotkách rozpoznávaných aplikací dodávající objekt. Například při propojování s aplikací Microsoft Office Excel 2007 zadáte nastavení vlastnosti SourceItem pomocí odkazu na buňku nebo oblast buněk, například R1C1 nebo R3C4:R9C22, nebo na pojmenovanou oblast, například Výnosy.

Poznámka : Syntaxi popisu jednotky dat pro určitý objekt najdete v dokumentaci k aplikaci použité k vytvoření objektu.

Tuto vlastnost lze nastavit pomocí Seznam vlastností ovládacího prvku, Makro nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

V jazyce Visual Basic se tato vlastnost nastavuje pomocí Řetězcový výraz.

Vlastnost ovládacího prvku PovolittypOLE musí být v případě použití nastavena na Propojený nebo Oba. Soubor pro připojení zadejte pomocí vlastnosti ovládacího prvku SourceDoc (Zdrojový dokument).

Příklad

V následujícím příkladu se vytváří propojený objekt OLE pomocí rámečku nevázaného objektu s názvem OLE1 a velikost ovládacího prvku se nastavuje tak, aby se po klepnutí na příkazové tlačítko zobrazil celý obsah objektu.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×