Vlastnost Section (Sekce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro

BoundObjectFrame objektu

Obrázek objektu

Objekt skupinu voleb

Kolekce prvku TabControl

Objekt zaškrtávací políčko

Popisek objektu

Objektů na stránce

Textové pole objektu

Pole se seznamem objektu

Objekt řádku

Konecstránky objektu

Přepínací tlačítko objektu

CommandButton objektu

Seznam objektu

Obdélník objektu

CustomControl objektu

ObjectFrame objektu

Objekt sestavy

Objekt formuláře

Přepínač objektu

Objekt podformuláře

Vlastnost Section ZobrazitFormulář.aspx platí pro ovládací prvky formuláře nebo sestavy.

Můžete určit tyto možnosti řízení podle části formuláře nebo sestavy umístění ovládacího prvku. Pro čtení i zápis celé číslo.

výraz. Oddíl

výraz Povinné. Výraz, který vrací jednu z výše uvedených objektů.

Poznámky

U ovládacích prvků můžete rozhodnout, která část formulář nebo sestavu, kterou je ovládací prvek v vlastnost Section .

Vlastnost Section tak, jak se týká objekty formulářů a sestav.

Vlastnost Section můžete použít k identifikaci sectionform nebo report a poskytnout přístup k vlastnosti této části. Objekt oddíl jen pro čtení.

výraz. Oddíl (Index)

výraz Povinné. Výraz, který vrací jednu z výše uvedených objektů.

Index    Povinné Variant. Oddíl číslo nebo název.

Poznámky

Vlastnost Section odpovídá jednotlivé oddíly. Můžete použít následující konstanty vypsané dole. Doporučujeme použít konstanty usnadnit kódu.

Nastavení

Konstanta

Popis

0

acDetail

Oddíl podrobností formuláře nebo sestavy detail section

1

acHeader

Formuláře nebo report header oddíl

2

acFooter

Formuláře nebo report footer oddíl

3

acPageHeader

Oddíl page header formuláře nebo sestavy

4

acPageFooter

Oddíl page footer formuláře nebo sestavy

5

acGroupLevel1Header

Úrovně seskupení 1 záhlaví (pouze sestavy)

6

acGroupLevel1Footer

Úrovně seskupení 1 zápatí (pouze sestavy)

7

acGroupLevel2Header

Úrovně seskupení 2 záhlaví (pouze sestavy)

8

acGroupLevel2Footer

Úrovně seskupení 2 zápatí (pouze sestavy)


Pokud sestava obsahuje další oddíly úrovně seskupení, dvojice záhlaví a zápatí číslují postupně začínající na s 9.

Formuláře a sestavy je vlastnost Section maticových všechny oddíly do formuláře nebo sestavy určený číslem oddíl. Například Section(0) odkazuje formuláře s podrobnostmi a Section(3) odkazuje záhlaví formuláře stránky.

Můžete také odkazovat na oddíl podle názvu. Následující příkazy v nápovědě k sekci Detail0 formuláře Zákazníci a jsou ekvivalentní.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

Pro formuláře a sestavy musíte zkombinovat vlastnost Section s jinými vlastnostmi, které se vztahují k částem formuláře nebo sestavy.

Příklad

Použití ovládacích prvků ve formuláři nebo sestavě.

Vlastnost Section určí, která část ovládacího prvku CustomerID v následujícím příkladu.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Jak je určený pro objekty formulářů a sestav.

Následující příklad ukazuje, jak odkázat na vlastnost Zobrazit část stránky záhlaví formuláře Zákazníci.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×