Vlastnost Report (Sestava)

Platí pro:

Objekt Control (Ovládací prvek)

Objekt Report (Sestava)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt SubReport (Podsestava)

Vlastnost Report je možné použít jako odkaz na Sestava nebo odkaz na sestavu přidruženou k ovládacímu prvku Podsestava.

výraz.Report

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost odkazuje na objekt sestava. Je typu jen čtení ve všech zobrazeních.

Tuto vlastnost je možné použít pomocí Makro nebo jazyka Visual Basic.

Tato vlastnost se obvykle používá k odkazu na sestavu obsaženou v ovládacím prvku typu podsestava.

Poznámka : Když použijete kolekci Reports (Sestavy), musíte určit název sestavy.

Příklad

V následujícím příkladu se vlastnost Report používá k odkazu na ovládací prvek v podsestavě.

Dim curTotalSales As Currency
curTotalSales = Reports!Sales!Employees.Report!TotalSales
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×