Vlastnost RecordsetType (Typ sady záznamů)

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Pomocí vlastnosti RecordsetType lze stanovit, jaký druh Sada záznamů je dostupný pro Formulář. Čtení/zápis.

výraz.RecordsetType

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

V databázi aplikace Databáze(s příponou MDB nebo ACCDB) používá vlastnost RecordsetType následující nastavení:

Nastavení

Visual Basic

Popis

Dynaset

0

(Výchozí nastavení) Lze upravovat vázané ovládací prvky založené na jedné tabulce nebo na tabulkách s relací 1:1. U ovládacích prvků vázaných na pole založená na tabulkách s relací 1:N není možné upravovat data z pole spojení na „jedničkové“ straně relace, pokud není mezi tabulkami povolena Kaskádová aktualizace.

Dynaset (nekonzistentní aktualizace)

1

Všechny tabulky a ovládací prvky vázané na jejich pole je možné upravovat.

Snímek

2

Žádné tabulky nebo ovládací prvky vázané na jejich pole není možné upravovat.


Poznámka : Pokud nechcete, aby data ve Vázaný ovládací prvek ovládacích prvcích byla upravována, když je formulář ve Formulářové zobrazení nebo v Zobrazení Datový list, můžete nastavit vlastnost RecordsetType na Snímek.

V projektu aplikace Projekt aplikace Microsoft Access (s příponou ADP) používá vlastnost RecordsetType následující nastavení:

Nastavení

Visual Basic

Popis

Snímek

3

Žádné tabulky nebo ovládací prvky vázané na jejich pole nemohou být upravovány.

Aktualizovatelný snímek

4

(Výchozí nastavení) Všechny tabulky a ovládací prvky vázané na jejich pole mohou být upravovány.


Poznámka : Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře, Makro, nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámka : Změna vlastnosti RecordsetType otevřeného formuláře nebo sestavy vyvolá nové automatické vytvoření sady záznamů.

Je možné vytvářet formuláře založené na několika podkladových tabulkách s poli vázanými na ovládací prvky ve formulářích. V závislosti na nastavení vlastnosti RecordsetType lze nastavit omezení, které z těchto vázaných ovládacích prvků je možné upravovat.

Mimo ovládání úprav prováděné pomocí vlastnosti RecordsetType má každý ovládací prvek na formuláři vlastnost Uzamčeno, kterou je možné určit, zda ovládací prvek a jeho podkladová data mohou být upravována. Je-li vlastnost Uzamčeno nastavena na Ano, data nelze upravovat.

Příklad

V následujícím příkladu lze aktualizovat záznamy, jen pokud je ID uživatele ADMIN. Tato ukázka kódu nastavuje vlastnost RecordsetType na Snímek, pokud hodnota veřejné proměnné gstrUserID není ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×