Vlastnost Properties (Vlastnosti)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro

AccessObject objektu

Ovládací prvek objektu

Popisek objektu

Objektů na stránce

Objekt podformuláře

BoundObjectFrame objektu

Objektu AktuálníProjekt

Objekt řádku

Konecstránky objektu

Kolekce prvku TabControl

Objekt zaškrtávací políčko

CustomControl objektu

Seznam objektu

Obdélník objektu

Textové pole objektu

CodeProject objektu

Objekt formuláře

ObjectFrame objektu

Objekt sestavy

Přepínací tlačítko objektu

Pole se seznamem objektu

GroupLevel objektu

Přepínač objektu

Oddíl objektu

CommandButton objektu

Obrázek objektu

Objekt skupinu voleb

Inteligentní značky objektu

Vlastnost Properties platí pro objekty AccessObject, CodeProject a AktuálníProjekt.

Vrátí odkaz do kolekce AccessObjectProperties objektu AccessObject, AktuálníProjektnebo CodeProject .

výraz. Vlastnosti

výraz Povinné. Výraz, který vrací jednu z výše uvedených objektů.

Poznámky

Objekt kolekce AccessObjectProperties je souhrn všech vlastností souvisejících s AccessObject, aktuálníentProjectnebo CodeProject objektu. Možné odkazovat na jednotlivé členy kolekce pomocí objektu člena indexu nebo řetězcový výraz, který je název objektu člena. Na první objekt člena v kolekci má hodnotu indexu 0 a celkový počet objektů člena v kolekci je hodnota vlastnost Count kolekce AccessObjectProperties mínus 1.

Vlastnost Properties nelze použít k vrácení vlastností AccessObject objekt, který je členem kolekce zobrazená po kliknutí na objekt CurrentData .

Vlastnost Properties platí pro objekt inteligentní značky.

Vrátí kolekci SmartTagProperties představující souhrn vlastností pro určité inteligentní značky.

výraz. Vlastnosti ()

výraz Povinné. Výraz, který vrací objekt inteligentní značky .

Vlastnost Properties platí pro všechny objekty v seznamu platí pro.

Vrátíte odkaz na objekt kolekce Vlastnosti ovládacího prvku.

výraz. Vlastnosti

výraz Povinné. Výraz, který vrací jednu objektů v seznamu platí pro.

Poznámky

Vlastnosti kolekce objekt je souhrn všech vlastností souvisejících k ovládacímu prvku. Možné odkazovat na jednotlivé členy kolekce pomocí objektu člena indexu nebo řetězcový výraz, který je název objektu člena. Na první objekt člena v kolekci má hodnotu indexu 0 a celkový počet objektů člena v kolekci je hodnota kolekci Vlastnostipočet vlastnosti mínus 1.

Příklad

Následující postup používá vlastnost Properties vytisknout všechny vlastnostech přidružených k ovládacích prvků formuláře do okna ladění. Pokud chcete spustit tento kód, umístěte příkazové tlačítko s názvem cmdListProperties ve formuláři a vložte následující kód do oddíl deklarací formuláře. Klikněte na tlačítko příkaz Tisk seznamu vlastností v okně ladění.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×