Vlastnost PovolitVestavěnéPanelyNástrojů

Vlastnost PovolitVestavěnéPanelyNástrojů slouží k určení, zda uživatel můžete zobrazit Integrovaný panel nástrojů aplikace Microsoft Office Access 2007. Pomocí vlastnosti PovolitVestavěnéPanelyNástrojů můžete například zabránit uživateli v zobrazení vestavěného panelu nástrojů aplikace Access v rámci databázové aplikace.

Nastavení

Vlastnost PovolitVestavěnéPanelyNástrojů používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True (–1)

Povolí zobrazení vestavěných panelů nástrojů.

False (0)

Nepovolí zobrazení vestavěných panelů nástrojů.


Nejsnadnějším postupem nastavení této vlastnosti je použití možnosti Povolit vestavěné panely nástrojů na kartě Spuštění v dialogovém okně Nastavení aplikace, které se zobrazí po klepnutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a na možnost Možnosti aplikace Access. Tuto vlastnost můžete nastavit také pomocí Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Chcete-li vlastnost PovolitVestavěnéPanelyNástrojů nastavit pomocí makra nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA), je třeba nejprve nastavit tuto vlastnost jedenkrát v dialogovém okně Spuštění nebo vytvořit vlastnost pomocí následujících postupů:

  • V Databáze (MDB nebo ACCDB) ji můžete přidat pomocí metody CreateProperty a připojit ji ke kolekci Vlastnosti objektu Databáze.

  • V Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) ji můžete přidat do kolekce VlastnostiObjektuAplikaceAccess objektu AktuálníProjekt pomocí metody Přidat.

Poznámky

Uživatel může upravit vestavěné panely nástrojů, pouze pokud je vlastnost PovolitZměnyPaneluNástrojů nastavena na hodnotu True a vlastnost PovolitVestavěnéPanelyNástrojů je nastavena na hodnotu True.

Jestliže je vlastnostPovolitVestavěnéPanelyNástrojů nastavena na hodnotu False, nelze k zobrazení vestavěného panelu nástrojů použít akci ZobrazitPanelNástrojů.

Toto nastavení vlastnosti bude platné až při příštím otevření databáze aplikace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×