Vlastnost .Přizměně

Platí pro:

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karta)

Objekt TextBox (Textové pole)

Nastavuje nebo vrací hodnotu pole .Přizměně v okně Vlastnosti jednoho z objektů v seznamu Platí pro. Řetězec pro čtení/zápis.výraz.Přizměně

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost je důležitá, pokud chcete programově změnit akci, kterou aplikace Microsoft Office Access 2007 provede při spuštění události. Například můžete chtít změnit parametry výrazu mezi voláními událostí nebo přepnout z procedury události do výrazu či makra podle toho, za jakých okolností byla událost spuštěna.

K události Změna dochází při změně obsahu textového pole nebo části textového pole se seznamem. K této události také dochází při přechodu z jedné stránky na další pomocí ovládacího prvku karta.

Hodnota vlastnosti .Přizměně bude nastavena na jednu z níže uvedených hodnot podle výběru provedeného v okně Vybrat tvůrce (okno se zobrazí po klepnutí na tlačítko Vytvořit vedle pole .Přizměně v seznamu vlastností objektu):

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce výrazů, bude hodnotou „=výraz“, kde výraz je výrazem z okna Tvůrce výrazů.

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce maker, bude hodnotou název makra.

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce kódu, bude hodnotou „[Procedura události]“.

Pokud je pole .Přizměně prázdné, je hodnotou vlastnosti prázdný řetězec.

Příklad

V následujícím příkladu se vytiskne hodnota vlastnosti .Přizměně v podokně hodnot proměnných textového pole Adresa ve formuláři Zadávání objednávek.

Debug.Print Forms("Order Entry").Controls("Address").OnChange

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×