Vlastnost .Přiotevření

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Nastavuje nebo vrací hodnotu pole .Přiotevření v okně Vlastnosti formuláře nebo sestavy. Řetězec pro čtení/zápis.

výraz.Přiotevření

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost je důležitá, pokud chcete programově změnit akci, kterou aplikace Microsoft Office Access 2007 provede při spuštění události. Například můžete chtít změnit parametry výrazu mezi voláními událostí nebo přepnout z procedury události do výrazu či makra podle toho, za jakých okolností byla událost spuštěna.

K události Otevření dochází při otevření formuláře, avšak před zobrazením prvního záznamu. U sestav k události dochází před tím, než je sestava zobrazena v náhledu nebo než je vytištěna.

Vlastnost .Přiotevření bude nastavena na jednu z níže uvedených hodnot podle výběru provedeného v okně Vybrat tvůrce (okno se zobrazí po klepnutí na tlačítko Vytvořit vedle pole .Přiotevření v seznamu vlastností formuláře nebo sestavy):

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce výrazů, bude hodnotou „=výraz“, kde výraz je výrazem z okna Tvůrce výrazů.

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce maker, bude hodnotou název makra.

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce kódu, bude hodnotou „[Procedura události]“.

Pokud je pole .Přiotevření prázdné, je hodnotou vlastnosti prázdný řetězec.

Příklad

V následujícím příkladu se vytiskne hodnota vlastnosti .Přiotevření v podokně hodnot sestavy Nákupní objednávka.

Debug.Print Reports("Purchase Order").OnOpen

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×