Vlastnost .Přinepřítomnostivseznamu

Platí pro:

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Nastavuje nebo vrací hodnotu pole .Přinepřítomnostivseznamu v okně Vlastnosti pole se seznamem. Řetězec pro čtení/zápis.

výraz.Přinepřítomnostivseznamu

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost je důležitá, pokud chcete programově změnit akci, kterou aplikace Microsoft Office Access 2007 provede při spuštění události. Například můžete chtít změnit parametry výrazu mezi voláními událostí nebo přepnout z procedury události do výrazu či makra podle toho, za jakých okolností byla událost spuštěna.

K události Přinepřítomnostivseznamu dochází, když uživatel zadá do textové části pole se seznamem hodnotu, která se v poli se seznamem nenachází.

Vlastnost .Přinepřítomnostivseznamu bude nastavena na jednu z níže uvedených hodnot podle výběru provedeného v okně Vybrat tvůrce (okno se zobrazí po klepnutí na tlačítko Vytvořit vedle pole .Přinepřítomnostivseznamu v seznamu vlastností pole se seznamem):

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce výrazů, bude hodnotou „=výraz“, kde výraz je výrazem z okna Tvůrce výrazů.

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce maker, bude hodnotou název makra.

  • Pokud je vybrána položka Tvůrce kódu, bude hodnotou „[Procedura události]“.

Pokud je pole .Přinepřítomnostivseznamu prázdné, je hodnotou vlastnosti prázdný řetězec.

Příklad

V následujícím příkladu se vytiskne hodnota vlastnosti .Přinepřítomnostivseznamu v podokně hodnot pole se seznamem Stav ve formuláři Zadávání objednávek.

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×