Vlastnost PředmětE-mailu

Platí pro:

Objekt Hyperlink

Vlastnost PředmětE-mailu lze použít k zadání nebo určení návratu řádku pro předmět e-mailové zprávy hypertextového odkazu do objektu, dokumentu, webové stránky nebo jiného umístění pro ovládací prvek Příkazové tlačítko, Ovládací prvek obrázek nebo ovládací prvek Popisek. Čtení/zápis Řetězec.

výraz.PředmětE-mailu

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost PředmětE-mailu je Řetězcový výraz představující řádek pro předmět e-mailové zprávy v souboru (Název UNC (Universal Naming Convention)) nebo na webové stránce (URL (Uniform Resource Locator)).

Vlastnost PředmětE-mailu můžete nastavit pomocí Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Pro nastavení této vlastnosti můžete také použít dialogové okno Vložit hypertextový odkaz klepnutím na tlačítko Sestavit vpravo od pole vlastností v Seznam vlastností.

Poznámka : Pokud vytvoříte Hypertextový odkaz pomocí dialogového okna Vložit hypertextový odkaz, nastaví aplikace Microsoft Office Access 2007 vlastnost PředmětE-mailu automaticky na umístění určené v poli Předmět na kartě E-mailová adresa.

Při přemístění kurzoru nad příkazové tlačítko, ovládací prvek obrázek nebo popisek, jejichž vlastnost AdresaHypertextovéhoOdkazu je nastavena, se kurzor změní na symbol ruky ukazující směrem vzhůru. Klepnutím na ovládací prvek se zobrazí objekt nebo webová stránka určené odkazem.

Chcete-li otevřít objekty v aktuální databázi, ponechejte pole vlastnosti AdresaHypertextovéhoOdkazu prázdné a určete typ objektu a název objektu, který chcete otevřít, ve vlastnosti PodadresaHypertextovéhoOdkazu pomocí syntaxe typobjektu názevobjektu. Jestliže chcete otevřít objekt obsažený v jiné databázi aplikace Access, zadejte cestu k databázi a název souboru do pole vlastnosti AdresaHypertextovéhoOdkazu a určete objekt databáze, který chcete otevřít, pomocí vlastnosti PodadresaHypertextovéhoOdkazu.

Vlastnost AdresaHypertextovéhoOdkazu může obsahovat absolutní nebo relativní cestu k cílovému dokumentu. Absolutní cesta je úplná cesta URL nebo UNC k dokumentu. Relativní cesta je cesta související se základní cestou určenou v nastavení Základ hyp. odkazu v dialogovém okně Název databáze– vlastnosti (k dispozici po klepnutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na možnost Správa databáze a na položku Vlastnosti databáze) nebo s cestou k aktuální databázi. Jestliže aplikace Access nemůže přeložit nastavení vlastnosti AdresaHypertextovéhoOdkazu na platnou adresu URL nebo UNC, bude předpokládat, že jste určili cestu relativní k základní cestě obsažené v nastavení Základ hyp. odkazu nebo k cestě k aktuální databázi.

Poznámka : Pokud přejdete na hypertextový odkaz odkazující na objekt jiné databáze aplikace Access, budou použity vlastnosti po spuštění této databáze. Jestliže má například cílová databáze nastaveno zobrazení formuláře, bude po otevření databáze zobrazen daný formulář.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×