Vlastnost PředponaProceduryUdálosti

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Vlastnost PředponaProceduryUdálosti můžete použít k získání části předpony názvu Obslužná procedura události. Čtení/zápis Řetězec.

výraz.PředponaProceduryUdálosti

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Pokud máte například Příkazové tlačítko s procedurou události nazvanou Podrobnosti_Klepnutí, vrátí vlastnost PředponaProceduryUdálosti řetězec „Podrobnosti".

Nastavení vlastnosti PředponaProceduryUdálosti je Řetězcový výraz.

Tato vlastnost je k dispozici pouze při použití Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA) a je ve všech zobrazeních pouze pro čtení.

Aplikace Microsoft Office Access 2007 přidá část předpony názvu procedury události k názvu události obsahující podtržítko (_).

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×