Vlastnost OrderByOn

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost OrderByOn lze použít k určení, zda je použito nastavení vlastnosti OrderBy objektu. Logická hodnota pro čtení/zápis.

výraz.OrderByOn

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost OrderByOn používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Ano

Pravda

Nastavení vlastnosti OrderBy je použito při otevření objektu.

Ne

Nepravda

(Výchozí nastavení.) Nastavení vlastnosti OrderBy není při otevření objektu použito.


Poznámka : Pro sestavy lze vlastnost OrderByOn nastavit pomocí Seznam vlastností, Makro nebo pomocí kódu Visual Basic for Applications (VBA) sestavy.

Pro všechny ostatní objekty lze vlastnost OrderByOn nastavit klepnutím na tlačítko Seřadit ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat na kartě Domů nebo prostřednictvím jazyka VBA.

Nově vytvořený objekt dědí vlastnosti .Zdrojzáznamů, Filtr, OrderBy, OrderByOn a FilterOn tabulky nebo dotazu, ve kterém byl vytvořen.

Příklad

V následujícím příkladu je zobrazena zpráva s informacemi o stavu vlastnosti OrderByOn formuláře Adresář.

MsgBox "OrderByOn property is " & _
Forms("Mailing List").OrderByOn
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×