Vlastnost OrderBy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost OrderBy se používá pro uspořádání záznamů ve Formulář, Dotaz, Sestava nebo Tabulka. Řetězec pro čtení/zápis.

výraz.OrderBy

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost OrderBy je tvořena Řetězcový výraz shodným s názvem pole nebo polí, podle kterých chcete záznamy seřadit. Použijete-li více než jeden název pole, oddělte jednotlivé názvy čárkami (,). Vlastnost OrderBy se používá k uložení hodnoty pořadí pro pozdější použití. Hodnoty OrderBy jsou ukládány s objekty, ve kterých jsou vytvořeny. Jsou automaticky načteny při otevření objektu, nejsou však automaticky použity.

Vlastnost OrderBy nastavená tak, že zadáte jeden nebo více názvů polí záznamy seřazené vzestupně. Podobně Visual Basic for Applications (VBA) kód seřadí tato pole ve vzestupném pořadí ve výchozím nastavení.

Chcete-li záznamy seřadit sestupně, ukončete řetězcový výraz klíčovým slovem DESC. Chcete-li například seřadit záznamy o zákaznících sestupně dle kontaktního jména, nastavte vlastnost OrderBy na hodnotu „Kontakt DESC“.

Hodnotu vlastnosti OrderBy můžete nastavit prostřednictvím Seznam vlastností, Makro nebo kódu jazyka VBA objektu.

Chcete-li u sestav použít pořadí určené vlastností objektu OrderBy, je nutné nastavit vlastnost OrderByOn na hodnotu Ano. U formulářů je nutné vybrat pole, podle kterého chcete záznamy seřadit, a poté na kartě Domů ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat klepnout na požadované pořadí. Vlastnost OrderByOn lze pro formuláře nebo sestavy nastavit také prostřednictvím kódu jazyka VBA.

Nastavením vlastnosti OrderBy pro otevřenou sestavu se spustí procedury událostí Close a Open.

Poznámka : Nově vytvořený objekt dědí vlastnosti .Zdrojzáznamů, Filtr, OrderBy a OrderByOn tabulky nebo dotazu, ve kterém byl vytvořen. U formulářů a sestav nejsou při otevření objektu zděděné filtry automaticky použity.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×