Vlastnost OpenArgs

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Určuje Řetězcový výraz specifikovaný argumentem OpenArgs metody OtevřítFormulář, pomocí které byl otevřen formulář. Variant pro čtení/zápis.

výraz.OpenArgs

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost je k dispozici pouze pomocí Makro nebo jazyka Visual Basic for Applications (VBA) kód metodou OtevřítFormulář objektu DoCmd . Nastavení této vlastnosti je součástí všech zobrazení jen pro čtení.

Chcete-li použít vlastnost OpenArgs, otevřete formulář pomocí metody OtevřítFormulář objektu DoCmd a nastavte argument OpenArgs na požadovaný řetězcový výraz. Nastavení vlastnosti OpenArgs může být použito v kódu formuláře, jako například v Obslužná procedura událostiOtevřít. Rovněž lze odkazovat na nastavení vlastnosti v makru, například v makru Otevřít, nebo na výraz, jako je výraz, který nastavuje vlastnost .ZdrojovládacíhoprvkuOvládací prvek ve formuláři.

Předpokládejme například, že formulář, který otevíráte je nekonečný formulář seznamu klientů. Pokud budete potřebovat Fokus přejdete k záznam určitého klienta při otevření formuláře, můžete nastavit vlastnost OpenArgs jméno klienta a pak použijte akci NajítZáznam v makru Otevřít přesouvat fokus na záznam klienta se zadaným názvem.

Příklad

Následující příklad ukazuje použití vlastnosti OpenArgs pro otevření formuláře Zaměstnanci v místě záznamu o konkrétním zaměstnanci a použití metody OtevřítFormulář k nastavení vlastnosti OpenArgs. Tuto proceduru lze spouštět podle potřeby – například při události .Poaktualizaci u vlastního dialogového okna pro zadání nových informací o zaměstnanci.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

V dalším příkladu je ukázáno, jak pomocí metody FindFirst najít zaměstnance uvedeného ve vlastnosti OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×