Vlastnost OpenArgs

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro

Objekt formuláře

Objekt sestavy

Určuje Řetězcový výraz určené argumentem OpenArgsOtevřítFormulář metody, kterou otevření formuláře. Pro čtení i zápis Variant.

výraz. OpenArgs

výraz Povinné. Výraz, který vrací jednu objektů v seznamu platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost je k dispozici pouze pomocí Makro nebo jazyka Visual Basic for Applications (VBA) kód metodou OtevřítFormulář objektu DoCmd . Nastavení této vlastnosti je součástí všech zobrazení jen pro čtení.

Použít vlastnost OpenArgs , otevřete formulář pomocí metody OtevřítFormulář objektu DoCmd a nastavte OpenArgs argument požadovaný řetězcový výraz. Nastavení vlastnosti OpenArgs pak lze v kódu pro formulář, jako je třeba v otevřené Obslužná procedura události. Můžete taky odkazujete nastavení vlastnosti v makru, například otevřené makra nebo výraz, jako je výraz, který se nastaví pro Ovládací prvek vlastnost Zdroj ovládacího prvku ve formuláři.

Předpokládejme například, že formulář, který otevíráte je nekonečný formulář seznamu klientů. Pokud budete potřebovat Fokus přejdete k záznam určitého klienta při otevření formuláře, můžete nastavit vlastnost OpenArgs jméno klienta a pak použijte akci NajítZáznam v makru Otevřít přesouvat fokus na záznam klienta se Zadaný název.

Příklad

Tento příklad používá vlastnost OpenArgs otevřete formulář Zaměstnanci se záznamem určitého zaměstnance a ukazuje, jak metodu OtevřítFormulář nastaví vlastnost OpenArgs . Podle potřeby můžete spustit tento postup – třeba když události pro vlastní dialogové okno lze zadat nové informace o zaměstnanci .

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

Následující příklad používá metodu FindFirst k vyhledání zaměstnanců s názvem v vlastnost OpenArgs .

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×