Vlastnost Obrázek

Platí pro:

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt Form (Formulář)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt Page (Stránka)

Objekt Report (Sestava)

Objekt ToggleButton (Přepínač)

Vlastnost Obrázek lze použít pro určení Rastrový obrázek nebo jiného typu grafiky zobrazeného na Příkazové tlačítko, Ovládací prvek obrázek, Přepínací tlačítko, stránce na Ovládací prvek karta nebo jako obrázek na pozadí Formulář nebo Sestava. Řetězec pro čtení/zápis.

výraz.Obrázek

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Obrázek obsahuje (rastrový obrázek) nebo cestu k souboru rastrového obrázku nebo jiného typu grafiky, která se má zobrazit.

Tuto vlastnost lze nastavit níže uvedenými způsoby:

  • Seznam vlastností: Klepněte na tlačítko Vytvořit vpravo od pole vlastnosti (pro příkazová tlačítka a přepínací tlačítka). Po výběru jednoho ze souborů typu rastrový obrázek v seznamu Dostupné obrázky bude vlastnost nastavena na (rastrový obrázek).

  • Makro.

  • Kód Visual Basic for Applications (VBA): Je možné použít Řetězcový výraz, který obsahuje cestu a název grafiky, jak je uvedeno v následujícím příkladu:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Příkaz Obrázek ve skupinovém rámečku Ovládací prvky a pole na kartě Návrh v návrhovém zobrazení (pro ovládací prvky obrázků nebo obrázky na pozadí formulářů a sestav): Tento příkaz umožňuje výběr rastrového obrázku nebo jiného druhu grafiky.

Výchozí nastavení je (žádný). Po načtení grafiky do objektu je vlastnost nastavena na (rastrový obrázek) nebo cestu k souboru grafiky. Pokud z nastavení vlastnosti (rastrový obrázek) nebo cestu k souboru rastrového obrázku odstraníte, bude obrázek odstraněn z objektu a vlastnost bude nastavena opět na hodnotu (žádný).

Pokud je vlastnost PictureType nastavena na hodnotu Vložený, je grafika uložena společně s objektem.

Vlastní rastrové obrázky můžete vytvořit v programu Malování nebo v jiné aplikaci, která to umožňuje. Soubory rastrových obrázků musí mít příponu BMP, ICO nebo DIB. Rovněž je možné použít grafické soubory ve formátu WMF nebo EMF nebo jiný typ grafického souboru, pro který je k dispozici grafický filtr. Formuláře, sestavy a ovládací prvky obrázek podporují veškerou grafiku. Příkazová tlačítka a přepínací tlačítka podporují pouze rastrové obrázky.

Tlačítka zobrazují buď titulek, nebo obrázek. Pokud tlačítku přiřadíte obojí, zobrazí se obrázek a titulek bude skrytý. Pokud je obrázek odstraněn, zobrazí se titulek. Aplikace Microsoft Office Access 2007 umístí obrázek do středu tlačítka. Pokud je obrázek větší než tlačítko, aplikace obrázek ořízne.

tip

Chcete-li vytvořit příkazové tlačítko nebo přepínací tlačítko s titulkem a obrázkem, měli byste titulek učinit součástí rastrového obrázku a přiřadit rastrový obrázek vlastnosti Obrázek ovládacího prvku.

Příklad

V níže uvedeném příkladu je obrázek Logo.gif nastaven jako pozadí pro sestavu Nákupní objednávka.

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×