Vlastnost Obrázek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt Form (Formulář)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt Page (Stránka)

Objekt Report (Sestava)

Objekt ToggleButton (Přepínač)

Vlastnost Obrázek lze použít pro určení Rastrový obrázek nebo jiného typu grafiky zobrazeného na Příkazové tlačítko, Ovládací prvek obrázek, Přepínací tlačítko, stránce na Ovládací prvek karta nebo jako obrázek na pozadí Formulář nebo Sestava. Řetězec pro čtení/zápis.

výraz.Obrázek

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnostctureobsahuje (bitmapy) nebo cesty a názvu souboru rastrového obrázku nebo jiného typu grafiky zobrazovat.

Tuto vlastnost lze nastavit níže uvedenými způsoby:

  • Seznam vlastností: Klepněte na tlačítko Vytvořit vpravo od pole vlastnosti (pro příkazová tlačítka a přepínací tlačítka). Po výběru jednoho ze souborů typu rastrový obrázek v seznamu Dostupné obrázky bude vlastnost nastavena na (rastrový obrázek).

  • Makro.

  • Kód Visual Basic for Applications (VBA). Můžete použít Řetězcový výraz, který obsahuje cestu a název grafického souboru, jako v následujícím příkladu:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Příkaz Obrázek ve skupinovém rámečku Ovládací prvky a pole na kartě Návrh v návrhovém zobrazení (pro ovládací prvky obrázků nebo obrázky na pozadí formulářů a sestav): Tento příkaz umožňuje výběr rastrového obrázku nebo jiného druhu grafiky.

Výchozí nastavení je (žádný). Po načtení grafického prvku do objektu je vlastnost nastavena na hodnotu (bitová mapa) nebo na cestu a název grafického souboru. Odstraníte-li z nastavení vlastnosti hodnotu (bitová mapa) nebo cestu a název souboru grafického objektu, dojde k odstranění obrázku z objektu a k obnovení výchozího nastavení (žádný).

Pokud je vlastnost PictureType nastavena na hodnotu Vložený, je grafika uložena společně s objektem.

Pomocí aplikace Microsoft Paintbrush nebo jiné aplikace pro tvorbu rastrových obrázků lze vytvořit vlastní rastrové obrázky. Soubor rastrového obrázku musí mít příponu BMP, ICO nebo DIB. Dále lze použít grafické soubory ve formátu WMF, EMF a další typy grafických souborů, pro které jsou k dispozici grafické filtry. Ve formulářích, sestavách a ovládacích prvcích Obrázek jsou podporovány všechny typy grafických souborů. Příkazová a přepínací tlačítka podporují pouze rastrové obrázky.

Tlačítka zobrazují buď titulek, nebo obrázek. Pokud tlačítku přiřadíte obojí, zobrazí se obrázek a titulek bude skrytý. Pokud je obrázek odstraněn, zobrazí se titulek. Aplikace Microsoft Office Access 2007 umístí obrázek do středu tlačítka. Pokud je obrázek větší než tlačítko, aplikace obrázek ořízne.

tip

Pokud chcete vytvořit příkazové tlačítko nebo přepínací tlačítko s titulkem a obrázku, můžete jako součást rastrový obrázek zahrnout požadovaný titulek a přiřadit rastrový obrázek vlastnosti ovládacího prvku.

Příklad

V níže uvedeném příkladu je obrázek Logo.gif nastaven jako pozadí pro sestavu Nákupní objednávka.

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×