Vlastnost NextRecord

Platí pro:

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost NextRecord určuje, zda by měla sekce přejít k dalšímu záznamu. Logická hodnota pro čtení/zápis.

výraz.NextRecord

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost NextRecord používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

Pravda

(Výchozí nastavení.) Sekce přejde k dalšímu záznamu.

Nepravda

Sekce nepřejde k dalšímu záznamu.

Tuto vlastnost nastavíte zadáním Makro či procedury události pro vlastnost sekce Při formátování.

Aplikace Microsoft Office Access 2007 nastaví tuto vlastnost na hodnotu Pravda před událostí Formát každé sekce.

Příklad

V následujícím příkladu je vlastnost NextRecord pro danou sestavu nastavena na hodnotu Nepravda.

Public Sub ChangeNextRecord(r As Report)
r.NextRecord = False
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×