Vlastnost NewRecord

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Vlastnost NewRecord se používá pro určení, zda je Aktuální záznam novým záznamem. Celé číslo pouze pro čtení.

výraz.NewRecord

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost NewRecord používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

Pravda

Aktuální záznam je nový.

Nepravda

Aktuální záznam není nový.


Poznámka : Vlastnost NewRecord je pouze pro čtení ve Formulářové zobrazenía v Zobrazení Datový list. Vlastnost není dostupná v Návrhové zobrazení. Tato vlastnost je k dispozici pouze prostřednictvím Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Poté, co uživatel přejde na nový záznam, bude vlastnost NewRecord nastavena na hodnotu Pravda bez ohledu na to, zda uživatel začal upravovat nový záznam nebo nikoli.

Příklad

Následující příklad ukazuje, jak použít vlastnost NewRecord k určení toho, zda je aktuální záznam nový. Procedura NewRecordMark nastavuje u aktuálního záznamu proměnnou intnewrec. Pokud je záznam nový, zobrazí se zpráva upozorňující uživatele na tuto skutečnost. Tuto proceduru je možné spustit, pokud dojde k aktuální události formuláře.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×